วิธีตั้งให้คอมพิวเตอร์ล็อค เมื่อใส่พาสเวิร์ดผิด 3 ครั้ง

หลายท่านคงเคยเห็นระบบต่าง ๆ ที่เขาตั้งค่าไว้ ถ้าใส่พาสเวิร์ดผิดตามจำนวนครั้งที่กำหนด ระบบจะล็อค  แล้วต้องรอตามเวลาที่กำหนด ถึงจะเข้าได้อีกครั้ง   คอมพิวเตอร์แบบบ้าน ๆ ของเรา ก็สามารถทำได้เหมือนกัน

          ✪ คลิ๊กที่ปุ่มแว่นขยาย (search) พิมพ์คำว่า control panel แล้ว enter
          ✪ คลิ๊กที่ Administrative Tools
          ✪ คลิ๊กที่ Local Security Policy
          ✪ คลิ๊ก Account Policies แล้วเลือก Account Lockout Policy
               – Account lockout threshold  ระบุจำวนครั้งที่ยอมให้ใส่พาเวิร์ดผิด
               – Reset account lockout counter after ระบุระยะเวลาให้รอ หากใส่พาสเวิร์ดผิดเกินจำหนวนที่กำหนด

ทดลองและดูผลที่ได้รับ
          ✪
ตั้งพาสเวิร์ดคอมพิวเตอร์
          ✪ ตั้งจำนวนครั้งที่ใส่พาสเวิร์ดผิดแล้วเครื่องล็อค (ตั้งไว้ 3 ครั้ง)
          ✪ ตั้งระยะเวลาที่เครื่องจะปลดล็อค (ตั้งไว้ 3 นาที)