วิธีเปลี่ยน Private Network เป็น Public Network

วิธีเปลี่ยน Private Network เป็น Public Network

โดย เอกสามวา

เวลาเรานำคอมพิวเตอร์ไปเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์คครั้งแรก ไม่ว่าจะเชื่อมต่อผ่านสายแลน หรือผ่านไวไฟ  คอมพิวเตอร์จะถามเราว่า จะเชื่อมต่อแบบ Private Network หรือ Public Network  ผมเชื่อว่าหลายคนไม่ค่อยได้อ่านกันเท่าไหร่  กด ๆ ไป  เลือกหัวข้อไหน ก็สามารถเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตได้เหมือนกัน  แต่ในความจริงเราต้องรู้ว่ามันต่างกันอย่างไร เลือกแล้วให้ผลต่างกันอย่างไร และเราควรเลือกตัวเลือกไหน

Private Network  เป็นรูปแบบเน็ตเวิร์คส่วนบุคคล  เมื่อเราเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบนี้ คอมพิวเตอร์ของเราจะเปิดเผยตัวตนในระบบเน็ตเวิร์ค  สามารถใช้ฟีเจอร์แชร์ไฟล์และพริ้นเตอร์ได้  คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ สามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์ของเราได้

Public Network เป็นรูปแบบเน็ตเวิร์คสาธารณะ เมื่อเราเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบนี้ คอมพิวเตอร์ของเราจะปกปิดตัวเองในระบบเน็ตเวิร์ค  ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์แชร์ไฟล์และพริ้นเตอร์ 

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว เราจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะเลือกรูปแบบไหนเวลาเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของเราเข้ากับระบบเน็ตเวิร์ค

วิธีเปลี่ยนไป-มา ระหว่าง Private Network กับ Public Network

ถ้าการเลือกรูปแบบเน็ตเวิร์คในครั้งแรกไม่ตรงตามที่ต้องการ  เราสามารถปรับเปลี่ยนไป-มาได้ดังนี้  (ตำแหน่งเมนูระหว่าง Windows 10 กับ Windows 11 ต่างกันเล็กน้อย)

สำหรับ Windows 10, 11

  1. คลิ๊กที่ Start Menu เลือก Settings
  2. เลือก Network & Internet
  3. เลือก Ethernet หรือ Wifi
  4. เลือก Network
  5. เลือก Public หรือ Private ตามต้องการ
  6. คลิ๊กปิดหน้าจอ Settings