วิธีติดตั้ง DDNS+ Remote Desktop เพื่อใช้โปรแกรมบัญชี Express

          มีบริษัทแห่งหนึ่ง ใช้โปรแกรมบัญชี Express ที่สำนักงานใหญ่ และที่สำนักงานสาขา ก็อยากใช้โปรแกรมบัญชีดังกล่าวด้วย โดยต้องการให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน จึงเป็นที่มาของโจทย์ว่า ทำอย่างไร จึงจะทำงานได้ประหนึ่งว่า คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ที่สาขาเชื่อมต่อวงแลนเดียวกันกับสำนักงานใหญ่  ครั้นจะติดตั้งระบบ VPN ก็ดูจะเสียค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ เพราะใช้คอมพิวเตอร์ที่สาขาแค่หนึ่งเครื่อง จึงได้เสนอวิธีการไปดังนี้

  • เปิดใช้งาน Remote Desktop ที่่ไคลเอ็นท์คอมพิวเตอร์  ซึ่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่หนึ่งเครื่อง แล้วติดตั้งโปรแกรมเสริม ให้คอมพิวเตอร์ดังกล่าว รองรับการล็อกอินเข้าได้พร้อมกันครั้งละหลายแอคเคาท์

(ดูวิธีเปิดใช้งาน Remote Desktop และติดตั้งโปรแกรมเสริม เพื่อเป็นแนวทางได้ที่คลิปนี้)

  • สมัคร DDNS และเปิดใช้งาน DDNS ที่เราเตอร์ของสำนักงานใหญ่
  • Setup Forward Port 3389 จาก Router ไปยัง IP ของคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน Remote Desktop
  • สร้าง Connection เพื่อเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานสาขา ไปยังสำนักงานใหญ่

ดูคลิปเพิ่มเติมในการเซ็ต