ทำไมคอมพิวเตอร์บางเครื่องตั้งพาสเวิร์ดแบบง่ายไม่ได้

หลายท่านคงเคยเห็นคอมพิวเตอร์บางเครื่องตั้งพาสเวิร์ดด้วยคำง่าย ๆ  ไม่ผ่าน บางเครื่องตั้งง่าย  ๆ ได้ หรือไม่ตั้งเลยก็ยังได้ ทั้งนี้เป็นเพราะมีการกำหนดรูปแบบการตั้งพาสเวิร์ดไว้ใน Password Policy นั่นเอง ในบทความนี้ จะแนะนำการตั้งค่า Password Policy เบื้องต้น เพื่อใช้งานให้ตรงกับความต้องการของเรา

1. คลิ๊กที่ปุ่มแว่นขยาย (search) พิมพ์คำว่า control panel แล้ว enter
2. คลิ๊กที่ Administrative Tools
3. คลิ๊กที่ Local Security Policy
4. คลิ๊ก Account Policies แล้วเลือก Password Policy

Enforce password history
     : ตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้ตั้งพาสเวิร์ดซ้ำกับพาสเวิร์ดเก่า
     : 0 คือ ไม่ต้องจำพาสเวิร์ดเก่า, ตั้งซ้ำกับพาสเวิร์ดเก่าได้
     : ถ้าไม่ต้องการให้ตั้งซ้ำ ระบุตัวเลขครั้งที่ต้องการ
Maximum password edge
     : ตั้งค่าเพื่อกำหนดอายุของพาสเวิร์ด ว่านานสุด กี่วัน
     : 0 คือ พาสเวิร์ดไม่มีวันหมดอายุ
     : ถ้าต้องการให้พาสเวิร์ดมีวันหมดอายุ ให้ระบุตัวเลขที่ต้องการ          3. Minimum password edge
     : ตั้งค่าเพื่อกำหนดอายุของพาสเวิร์ด ว่าสั้นสุด กี่วัน
     : 0 คือ ไม่มีขั้นต่ำ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้ทันทีที่ต้องการ
     : ถ้าต้องการให้พาสเวิร์ดมีขั้นต่ำของวันหมดอายุ ให้ระบุตัวเลขที่ต้องการ
Minimum password length
     : ตั้งค่าเพื่อกำหนดความยาวของอักษรที่ตั้งพาสเวิร์ด
     : 0 คือ ไม่ต้องพาสเวิร์ดก็ได้
     : ถ้าต้องการให้ตั้งพาสเวิร์ด  ให้ระบุจำนวนอักษรที่ต้องการ
Password must meet complexity requirements
     : ตั้งค่าเพื่อกำหนดความซับซ้อนของอักษรที่ตั้งพาสเวิร์ด
     : Enable เปิดใช้งาน
     : Disable ปิดใช้งาน
Store password using reversible encryption
     : ตั้งค่าเพื่อกำหนดให้เข้าการเก็บพาสเวิร์ด มีการเข้ารหัส
     : Enable เปิดใช้งาน
     : Disable ปิดใช้งานคลิปทดสอบการตั้งค่า Password Policy แล้วดูผลที่ได้รับ (เฉพาะสองหัวข้อท้าย)