Windows 10 ไม่ยอมให้ติดตั้ง ถ้าไม่ลบพาร์ทิชั่นทั้งหมด

หลายคนอาจเคยเจอปัญหาลักษณะนี้ คือ  คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็น Windows 7, 8, 8.1 หรือ Windows 10 มีไดรฟ์ C: และ D: หรือมากกว่านั้น เรามักจะเก็บข้อมูลไว้ในไดรฟ์อื่น ๆ นอกจาก C:  เก็บข้อมูลไว้ใน D: เมื่อต้องการจะ ฟอร์แมทฮาร์ดดิสก์เฉพาะ C: แล้วติดตั้งวินโดวส์ใหม่  กลับทำไม่ได้   ต้องลบพาร์ทิชั่นทั้งหมดแล้วสร้างใหม่ จึงจะทำได้  บทความนี้จะชี้ให้เห็นปัญหาและวิธีแก้ไข

ตัวอย่างที่หนึ่ง Windows เดิม ติดตั้งแบบ Lagacy, Format HDD เป็น MBR : ต้องบูทติดตั้งแบบ Lagacy (ถ้าเลือกแบบ Uefi จะไม่ผ่าน)

 • คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ติดตั้ง Windows 7 ที่ไดรฟ์ C: ส่วน D: เอาไว้เก็บข้อมูล
 • จุดประสงค์การจะติดตั้งวินโดวส์ใหม่ เป็น Windows 10  โดยจะฟอร์แมทเฉพาะ C: เท่านั้น ส่วน D: ยังคงไว้เหมือนเดิม
 • เมื่อเตรียม USB Flash Drive ที่เป็นตัวติดตั้งเสร็จเรียบร้อย เริ่มบูทเพื่อจะติดตั้งแบบ Uefi
 • เมื่อถึงขั้นตอนการสร้างพาร์ทิชั่น  เราต้องการลบทุกพาร์ทิชั่น ยกเว้น D: ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูล  เราสามารถลบพาร์ทิชั่น C: ได้ แต่ไม่สามารถสร้างใหม่ได้  และไม่ขึ้นให้กด Next เพื่อดำเนินการติดตั้งวินโดวส์
 • ทดลองบูทจาก USB Flash Drive ใหม่อีกครั้ง ครั้งนี้เลือกการติดตั้งแบบ Lagacy
 • เมื่อถึงขั้นตอนการสร้างพาร์ทิชั่น  เราสามารถกดสร้างพาร์ทิชั่น และกด Next เพื่อดำเนินการติดตั้งวินโดวส์ได้ตามปกติ

ตัวอย่างที่สอง Windows เดิม ติดตั้งแบบ Uefi, Format HDD เป็น GPT : ต้องบูทติดตั้งแบบ Uefi )

 • คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ติดตั้ง Windows 10 ไว้ที่ C:  ส่วน D: เอาไว้เก็บข้อมูลต่าง ๆ
 • จุดประสงค์ต้องการติดตั้งวินโดวส์ใหม่ เป็น Windows 10  โดยจะฟอร์แมทเฉพาะ C: เท่านั้น ส่วน D: ยังคงไว้เหมือนเดิม
 • เมื่อเตรียม USB Flash Drive ที่เป็นตัวติดตั้งเสร็จเรียบร้อย เริ่มบูทเพื่อจะติดตั้งแบบ Lagacy
 • เมื่อถึงขั้นตอนการสร้างพาร์ทิชั่น ต้องการลบทุกพาร์ทิชั่น ยกเว้น D: ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูล  เราสามารถลบพาร์ทิชั่น C: ได้ แต่ไม่สามารถสร้างใหม่ได้  และไม่ขึ้นให้กด Next เพื่อดำเนินการติดตั้งวินโดวส์

 • ต้องบูทใหม่ด้วยการบูทแบบ Uefi จึงจะสามารถสร้างพาร์ทิชั่นและติดตั้งวินโดวส์ได้

สรุป

1. ถ้าวินโดวส์เดิม บูทติดตั้งแบบ Lagacy จะติดตั้งวินโดวส์ใหม่ โดยที่ไม่ต้องการลบพาร์ทิชั่นของฮาร์ดดิสก์ทั้งลูก ต้องเลือกบูทติดตั้งแบบ Lagacy เหมือนเดิม

2. ถ้าวินโดวส์เดิม บูทติดตั้งแบบ Uefi จะติดตั้งวินโดวส์ใหม่ โดยที่ไม่ต้องการลบพาร์ทิชั่นของฮาร์ดดิสก์ทั้งลูก ต้องเลือกบูทติดตั้งแบบ Uefi เหมือนเดิม

3. ถ้าไม่รู้ว่าวินโดวส์เดิมบูทติดตั้งแบบ Lagacy หรือ Uefi ให้สังเกตุพาร์ทิชั่นของฮาร์ดดิสก์เดิมดังนี้
– แบบ Lagacy จะมีไดรฟ์ System Reserved เพียงหนึ่งไดรฟ์ 100MB สำหรับ Windows 7 / 550MB สำหรับ Windows 10
– แบบ Uefi จะมีไดรฟ์ Recovery 500MB, System 100MB และ Reserved 16MB

บูทติดตั้งแบบ Lagacy

บูทติดตั้งแบบ Uefi