Mouse Connectors

Connector Mouse มีกี่แบบ

โดย เอกสามวา

Mouse เป็นอุปกรณ์เล็ก ๆ ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อเลื่อน เลือก สั่ง คำสั่งต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์  เม้าส์มี Connector หรือหัวที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อยู่ 4 แบบ คือ

1. Mouse BUS เป็นเม้าส์ที่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการ์ดเสริมที่ติดตั้งบนสล็อต ISA (Industry Standard Architecture) ก็คือสมัยก่อน บนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ ไม่มีพอร์ตสำหรับเม้าส์ การที่เราจะใช้เม้าส์ได้ ต้องเอาการ์ดไปเสียบบนเมนบอร์ด บนสล็อต ISA แล้วค่อยเอาเม้าส์ไปเสียบกับการ์ดอีกทอดหนึ่ง

2. Mouse Serial เป็นเม้าส์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Serial Port หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ComPort เป็นพอร์ต แบบ 9 Pin ซึ่งมีอยู่บนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ ที่หัวเสียบเม้าส์จะมีลักษณะคล้ายกับสี่เหลื่ยมคางหมู (พอร์ตบนเมนบอร์ดจะเป็นตัวผู้ 9 พิน ส่วนเม้าส์จะเป็นตัวเมีย)

3. Mouse PS/2 เป็นเม้าส์หัวกลม 6 Pin เชื่อมต่อกับพอร์ต PS/2 ที่อยู่บนเมนบอร์ด ที่ตัวเมนบอร์ดจะเป็นพอร์ตตัวเมีย ส่วนที่ตัวเมาส์จะเป็นตัวผู้  โดยปกติพอร์ต PS/2 สำหรับเม้าส์บนเมนบอร์ดจะมีสีเขียว หรือถ้าเสียบได้ทั้งเม้าส์และคีย์บอร์ด ก็จะเป็นสีเขียวกับสีม่วงคนละครึ่ง แต่ถ้าไม่มีสีกำกับไว้ ให้สังเกตุว่า พอร์ต PS/2 ที่ห่างจากขอบเคสคอมพิวเตอร์มากที่สุด นั่นคือพอร์ต PS/2 สำหรับเม้าส์

4. Mouse USB เป็นเม้าส์หัวแบน เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB ซึ่งเป็นเม้าส์ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน

5. Mouse Wireless [WiFi/Bluetooth] เป็นเม้าส์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่เสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์ โดยอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ มีสองแบบคือ WiFi กับ Bluetooth

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบ WiFi จะมาพร้อมกับเม้าส์ เป็นคู่กัน เชื่อมต่อโดยเอาตัวรับส่งสัญญาณไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB แล้วเม้าส์ก็จะเชื่อมต่อไปที่ตัวรับส่งสัญญาณเองอัตโนมัติ (ในยุคแรก ต้องกดตั้งค่าเล็กน้อย เพื่อให้เม้าส์กับตัวรับส่งสัญญาณจับคู่กัน)

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบ Bluetooth โดยปกติจะมีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่มี WiFi ถ้าเป็นคอมพวเตอร์ที่ไม่มี WiFi ต้องซื้อตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth มาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB จึงจะใช้เม้าส์แบ Bluetooth ได้

ในปัจจุบัน เม้าส์ที่ได้รับความนิยมมากสุดคือแบบ USB เพราะราคาไม่แพง และไม่มีค่าใช้จ่ายรายทาง ส่วนเม้าส์แบบ WiFi และ Bluetooth แม้จะสะดวกสบายทั้งในการใช้และการพกพา แต่ราคาจะแพงกว่าแบบ USB รวมทั้งต้องมีค่าใช้จายระหว่างการใช้งานด้วย นั่นคือต้องใส่แบตเตอรี่ จึงจะสามารถใช้งานได้….สวัสดีครับ