วิธีเพิ่มฟอนท์ไปในไฟล์เวิร์ด เปิดที่ไหนก็ไม่เพี้ยน

วิธีเพิ่มฟอนท์ไปในไฟล์เวิร์ด เปิดที่ไหนก็ไม่เพี้ยน

ความเครียดมาเยือนเสมอ ถ้าเจอปัญหาสร้างไฟล์เอกสารแล้ว นำไปเปิดที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น งานเพี้ยนไปหมด เพราะฟอนท์ไม่เหมือนกัน ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าเราตั้งค่าไฟล์ตั้งแต่แรกให้บันทึกฟอนท์ไปด้วย หลังจากนั้น นำไฟล์ไปเปิดที่ไหน จะมีฟอนท์เหมือนกับเครื่องที่เราสร้างไฟล์หรือไม่ก็ตาม ไม่มีเพื้ยนแน่นอน

: การเพิ่มฟอนท์ไปในไฟล์ เรียกกันว่า Embed Fonts
: ฟอนท์ที่จะ embed ไปได้ ต้องเป็นฟอนท์ประเภท TrueType Font (TTF) กับ OpenType Font (OTF) เท่านั้น
:โปรแกรมที่สามารถ embed fonts ไปได้ ได้แก่ Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint

วิธีเพิ่มฟอนท์ไปในไฟล์เวิร์ด (embed fonts to ms word)

  1. เปิดโปรแกรม Microsfot Word
  2. ไปที่เมนู File
  3. เลือก Options
  4. เลือกเมนู Save
  5. ติ๊กเครื่องหมาย ถูก ที่หัวข้อ Embed fonts in the files
  6. คลิ๊ก OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
คลิ๊กที่เมนู File
เลือก Options
เลือก Save | ติ๊ก Embed fonts | OK

หลังจากนี้ เราสามารถนำไฟล์ที่เราสร้างและบันทึกแบบ embed fonts ไปเปิดด้วยโปรแกรมเวิร์ดที่คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ โดยรูปแบบการตั้งค่าฟอนท์ยังเหมือนเดิม แม้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจะไม่มีฟอนท์เหมือนกันก็ตาม

ข้อดี คือเอาไปเปิดกับคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องฟอนท์
ข้อเสีย คือไฟล์มีขนาดใหญ่