21/09/2021 | Line: @s.a.comtech |

Tag: MS WORD

วิธีเพิ่มฟอนท์ไปในไฟล์เวิร์ด เปิดที่ไหนก็ไม่เพี้ยน

คนใช้ MS Word ไม่ต้องกังวลใจ ตั้งค่าการบันทึกไฟล์ให้ถูกต้อง เอาไปเปิดที่ไหนก็ไม่เพี้ยน

คลิ๊กอ่าน...