วิธียกเลิกงานที่สั่งปริ้นไปแล้ว

อุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างหนึ่งที่คนใช้คอมพิวเตอร์รู้จักเป็นอย่างดีคือ พริ้นเตอร์  ถ้าเราใช้พริ้นเตอร์ นอกจากเราจะต้องรู้วิธีในการสั่งพิมพ์แล้ว ก็ต้องรู้วิธียกเลิกงานพิมพ์ด้วย เพราะต้องมีสักครั้งที่เราสั่งพิมพ์พลาดแล้วต้องยกเลิกกลางคัน ไม่ว่าจะสั่งเกินจำนวน สั่งผิดไฟล์ หรือสั่งไปออกเครื่องพิมพ์ผิดเครื่อง

วิธียกเลิกงานพิมพ์

 • ยกเลิกด้วยการกดปุ่ม Stop, Reset หรือ Cancel ที่ตัวพริ้นเตอร์ เพราะพริ้นเตอร์โดยส่วนมากมักจะมีปุ่มเหล่านี้อยู่แล้ว ซึ่งควรอ่านคู่มือการทำงานของปุ่มต่าง ๆ บนพริ้นเตอร์จากคู่มือให้ละเอียด
 • ยกเลิกด้วยการดึงกระดาษออก แน่นอน  แม้เครื่องพริ้นเตอร์จะคงสั่งพิมพ์ต่อ แต่ในเมื่อไม่มีกระดาษก็พิมพ์ไม่ได้อยู่ดี
 • ยกเลิกด้วยการปิดพริ้นเตอร์สักพัก แล้วเปิดใหม่
 • ยกเลิกด้วยการกด cancel ที่เมนูแสดงสถานการพิมพ์ของพริ้นเตอร์ ซึ่งมักจะขึ้นมาแว๊ปเดียว ถ้ามือไวก็จะกดได้ทัน 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การยกเลิกด้วยวิธีดังกล่าว เป็นการกระทำเพื่อให้พริ้นเตอร์หยุดพิมพ์อย่างกระทันหัน เราจะได้ไม่เปลืองหมึก ไม่เปลืองกระดาษ แต่งานที่เราสั่งผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ยังคงค้างอยู่ที่พริ้นเตอร์ เพราะฉะนั้น เราต้องไปเคลียร์งานค้างในพริ้นเตอร์ด้วย ไม่อย่างนั้นแล้ว ถ้าเราเปิดพริ้นเตอร์อีกครั้ง งานที่ค้างอาจจะถูกพิมพ์ออกมาอีก หรือบางครั้งงานที่ค้างอยู่อาจเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เราไม่สามารถสั่งพิมพ์งานอื่น ๆ ได้อีกเลย

วิธีเคลียร์งานพิมพ์ที่ค้างอยู่ในระบบ วิธีที่หนึ่ง (เมนูแบบเก่า)

 1. เข้าไปที่ Control Panel
 2. คลิ๊กที่ Devices and Printers
 3. ดับเบิ้ลคลิ๊กพริ้นเตอร์ที่ต้องการ (หรือคลิ๊กขวา แล้วเลือก See what’s printing) จะเห็นงานพิมพ์ที่ค้างอยู่ในระบบ
 4. คลิ๊กเลือกงานพิมพ์ที่ต้องการยกเลิก แล้วคลิ๊กเมนู Document  Cancel Yes
  หรือ คลิ๊กขวาที่งานพิมพ์ที่ต้องการยกเลิก แล้วเลือก Cancel →  Yes
 5. ถ้ามีงานพิมพ์ที่ต้องการยกเลิกหลายรายการ ให้คลุมทั้งหมดแล้วค่อยทำตามวิธีในข้อ 4
 6. เมื่องานพิมพ์ที่ค้างหายไปจากหน้าจอ จึงจะสามารถสั่งพิมพ์งานอื่น ๆ ได้
คลิ๊กขวาที่พริ้นเตอร์ เลือก See what's printing หรือดับเบิ้ลคลิ๊ก
คลิ๊กที่งานค้าง - Document - Cancel - Yes
อีกวิธี คลิ๊กขวาที่งานค้าง เลือก Cancel - Yes
ถ้ามีงานค้างหลายรายการ ให้คลุมแล้วค่อยยกเลิกพร้อมกัน

วิธีเคลียร์งานพิมพ์ที่ค้างอยู่ในระบบ วิธีที่สอง (เมนูแบบใหม่)

 1. คลิ๊กที่ Start Menu แล้วเลือก settings (รูปเฟือง)
 2. คลิ๊กที่ Devices
 3. ที่เมนูด้านซ้าย คลิ๊กที่คำว่า Printers & Scanners
 4. เลือกพริ้นเตอร์ที่ต้องการยกเลิกงานพิมพ์
 5. คลิ๊กที่คำว่า Open queue
 6. คลิ๊กเลือกงานที่ต้องการยกเลิก แล้วคลิ๊กที่เมนู Document Cancel Yes
  หรือคลิ๊กขวาที่งานที่จะยกเลิก แล้วเลือก Cancel Yes
 7. ถ้ามีงานที่ต้องการยกเลิกหลายรายการ ให้คลุมทั้งหมดแล้วค่อยทำตามวิธีในข้อ 6
 8. เมื่องานพิมพ์ที่ค้างหายไปจากหน้าจอ จึงจะสามารถสั่งพิมพ์งานอื่น ๆ ได้
เลือก Printers & Scannder - พริ้นตอร์ที่ต้องการ
เลือก Open queue
ยกเลิกงานพิมพ์ทีละหนึ่งรายการ
ยกเลิกงานพิมพ์พร้อมกันหลายรายการ
ไม่มีงานค้างในระบบ

การเข้ามาเคลียร์งานค้างในระะบบ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะตรวจสอบเบื้องต้นในกรณีที่สั่งพิมพ์เอกสารแล้ว งานไม่ออกทางเครื่องพริ้นเตอร์ เพราะว่าอาจจะมีงานเออเร่อร์อยู่ในระบบก็เป็นไปได้  เมื่อเรายกเลิก หรือลบงานค้างไปทั้งหมด เราก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ  หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการใช้งานพริ้นเตอร์นะครับ สวัสดีครับฯ