วิธีเช็คเวอร์ชั่นของวินโดวส์

วิธีเช็คว่า วินโดวส์ของเราเป็นเวอร์ชั่นอะไร

eaksamwa favicon

โดย เอกสามวา

ข้อเขียนต่อไปนี้ ผมได้รวมรวมหน้าจอ หรือ Desktop ของวินโดวส์เวอร์ชั่นต่าง ๆ ตั้งแต่ Windows XP จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Windows 10 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เก็บไว้เป็นข้อมูล 

บางคนใช้คอมพิวเตอร์เป็น ทำงานโปรแกรมต่าง ๆ ได้ดี แต่ยังไม่รู้เลยว่าคอมพิวเตอร์ของตัวเองใช้วินโดวส์เวอร์ชั่นอะไร หลังจากอ่านข้อเขียนต่อไปนี้แม้เพียงผ่าน ๆ ตา เชื่อว่าทุกคนจะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าคอมพิวเตอร์ของตนเองใช้วินโดวส์เวอร์ชั่นอะไร

วิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นของวินโดวส์

วิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นของวินโดวส์ที่ผมชอบใช้มีอยู่ 3 วิธี คือ
1.
ตรวจสอบจากการดู Start Menu และ Desktop ของ วินโดวส์ ซึ่งวิธีนี้คนทีใช้วินโดวส์บ่อย ๆ ก็จะรู้ได้เองว่า เมื่อคลิ๊กสตาร์ทเมนูแล้วเป็นแบบนี้ จะเป็นวินโดวส์เวอร์ชั่นอะไร แต่วิธีนี้อาจดูผิดได้ ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าว ถูกดัดแปลงและใช้หน้าตาของ Desktop เหมือนเวอร์ชั่นอื่น
2. ตรวจสอบการการดูที่ System Properties
3. ตรวจสอบการการใช้คำสั่ง winver

Windows XP [ 25 ตุลาคม 2001 - 8 เมษายน 2014 ]

วิธีที่ 1
ดูจาก Default Desktop ของ Windows XP

วิธีที่ 2
คลิ๊กขวาที่ My Computer เลือก Properties

วิธีที่ 3
กดปุ่มวินโดวส์ + R ที่คีย์บอร์ด พิมพ์ winver แล้วคลิ๊ก OK

Windows Vista [ 30 มกราคม 2007 - 11 เมษายน 2017 ]

วิธีที่ 1
ดูจาก Default Desktop ของ Windows Vista

วิธีที่ 2
คลิ๊กขวาที่ Computer เลือก Properties

วิธีที่ 3
กดปุ่มวินโดวส์ + R ที่คีย์บอร์ด พิมพ์ winver แล้วคลิ๊ก OK  (หรือคลิ๊กที่ StartMenu พิมพ์ winver ตรงช่อง search แล้วเอ็นเตอร์)

Windows 7 [ 22 ตุลาคม 2009 - 14 มกราคม 2020 ]

วิธีที่ 1
ดูจาก Default Desktop ของ Windows 7 

วิธีที่ 2
คลิ๊กที่ Computer เลือก Properties

วิธีที่ 3
กดปุ่มวินโดวส์ + R ที่คีย์บอร์ด พิมพ์ winver แล้วคลิ๊ก OK  (หรือคลิ๊กที่ StartMenu พิมพ์ winver ตรงช่อง search แล้วเอ็นเตอร์)

Windows 8 [ 22 ต.ค. 2012 - 12 ม.ค. 2016 ] Windows 8.1 [ 17 ต.ค. 2013 - 9 มกราคม 2018]

วิธีที่ 1
ดูจาก Default Desktop ของ Windows 8.1 

วิธีที่ 2
คลิ๊กที่ Computer เลือก Properties

วิธีที่ 3
กดปุ่มวินโดวส์ + R ที่คีย์บอร์ด พิมพ์ winver แล้วคลิ๊ก OK  (หรือคลิ๊กที่ StartMenu พิมพ์ winver ตรงช่อง search แล้วเอ็นเตอร์)

Windows 10 1903 [ 21 พฤษภาคม 2019 ]

: Windows 10 v1507  29 กรกฎาคม 2015
: Windows 10 v1511  10 พฤศจิกายน 2015
: Windows 10 v1607  2 สิงหาคม 2016
: Windows 10 v1703  5 เมษายน 2017
: Windows 10 v1709  17 ตุลาคม 2017
: Windows 10 v1803  30 เมษายน 2018
: Windows 10 v1809  13 ธันวาคม 2018
: Windows 10 1903  21 พฤษภาคม 2019
: Windows 10 1909  12 พฤศจิกายน 2019
Windows 10 มีการอัปเดตเวอร์ชั่นมาอย่างต่อเนื่อง แต่ละเวอร์ชั่นก็จะมีฟีเจอร์แตกต่างกันไป หน้าตาของ Desktop ก็ไม่เหมือนกัน ในที่นี้รูปตัวอย่างที่นำมาเสนอ คือเวอร์ชั่น 1903   เช็คประวัติการอัปเดตของ Windows 10 ได้ที่นี่

วิธีที่ 1
ดูจาก Default Desktop ของ Windows 10 v1903

วิธีที่ 2
คลิ๊กที่ This PC เลือก Properties

วิธีที่ 3
คลิ๊กที่ StartMenu เลือกรูปเฟือง (settings) เลือก System  แล้วเลือก About

วิธีที่ 4
กดปุ่มวินโดวส์ + R ที่คีย์บอร์ด
พิมพ์ winver แล้วคลิ๊ก OK