วิธีเพิ่มภาษาไทยให้ Windows 10 v.1903 พร้อมเซ็ตปุ่มเปลี่ยนภาษา

ในการติดตั้งวินโดวส์ทุกเวอร์ชั่น ผมแนะนำให้ติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษ แล้วค่อยมาเพิ่มภาษาไทยเข้าไปภายหลัง เพื่อให้สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้และสามารถติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปภาษาไทยได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน  แม้ในขั้นตอนการติดตั้งจะมีให้เลือกวินโดวส์ภาษาไทยก็ตาม แต่ไม่แนะนำ (ตามตัวอย่างเป็น Windows 10 version 1903)

เมื่อติดตั้งวินโดวส์เสร็จ เราสามารถพิมพ์ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น และถ้านำโปรแกรมสำเร็จรูปภาษาไทยมาติดตั้ง ภาษาที่แสดงผลจะเป็นยึกยือ อ่านไม่ออก หรือที่เรามักจะพูดกันว่า เป็นภาษาขอม  เพราะฉะนั้น ขั้นตอนการทำให้สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ และติดตั้งโปรแกรมภาษาไทยได้ มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิ๊กที่ปุ่ม Search พิมพ์ Control Panel แล้ว Enter หรือคลิ๊กที่ Control Panel app (ถ้าคอมพิวเตอร์มีไอคอน  Control Panel บนเดสก์ท้อปแล้ว ให้คลิ๊กที่ไอคอนดังกล่าวได้เลย) [คลิ๊กอ่านวิธีดึง Desktop Icon มาไว้ที่หน้าจอ]
2. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน แนะนำให้เลือก Control Panel View แบบ Small icons

ตัวอย่างคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้เซ็ตภาษาไทย
เข้าไปที่ Control Panel
เลือก View by Small Icons

3. คลิ๊กที่ ไอคอน Region
4. ที่แท็ป Formats ให้เลือก Format เป็น Thai (Thailand) แล้วคลิ๊ก Apply

เลือก Region | Formats
Format เป็น Thai (Thailand)
Format เป็น Thai (Thailand) | Apply

5. ที่แท็ป Administrative คลิ๊ก Change system locale…
6. Current system locale ให้เลือกเป็น Thai (Thailand) แล้วคลิ๊ก OK
7. คอมพิวเตอร์จะให้รีสตาร์ท  ให้คลิ๊ก Cancel ก่อน (ไว้รีสตาร์ทภายหลัง) 
8. ถึงตอนนี้ คอมพิวเตอร์ของเราสามารถพิมพ์ภาษาไทย-อังกฤษได้แล้ว แต่การกดปุ่มเปลี่ยนภาษาต้องใช้ปุ่ม Alt + Shift

Administrative | Change system locale
เลือก Thai (Thailand)
เลือก Thai (Thailand) | OK
Cancel ไปก่อน
พิมพ์ภาษาไทยได้แล้ว

9. คลิ๊กที่แท็ป Formats อีกครั้งแล้วคลิ๊กที่ Language preferences
10. คลิ๊กที่ Spelling, typing, & keyboard settings
11. เลื่อนลงมาคลิ๊กที่ Advanced keyboard settings
12. คลิ๊กที่ Input Language hot keys
13. คลิ๊กที่ Change Key Sequence
14. Switching Input Language เลือก Grave Accent ( ‘ )
15. Switching Keyboard Layout เลือก Not Assigned 
16. คลิ๊ก OK → OK → กากบาทปิดหน้าจอ Advanced keyboard settings → Close → Restart Now เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
17. เมื่อคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเสร็จ คอมพิวเตอร์ของเราก็สามาารถพิมพ์ภาษาไทยได้ และสามารถใช้ปุ่ม Grave Accent ( ‘ ) ในการเปลี่ยนภาษาในการคีย์ได้

เลือก Formats | Language preference
เลือก Spelling, typing, & keyboard settings
เลือก Input Language hot keys
เลือก Change Key Sequence
เลือก Grave Accent เป็นตัวเปลี่่ยนภาษา