วิธีเซ็ต Recycle Bin ตามใจฉัน

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่น้อยเจอปัญหาคือ ไฟล์ที่ลบแล้ว ไม่ไปอยู่ในถังขยะ ลบแล้วหายไปเลย  ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่น Shift+Delete  เมื่อเกิดเหตุการณ์ลบไฟล์ผิดพลาด  ก็ไม่สามารถจะนำไฟล์ดังกล่าวกลับมาใช้ได้ เพราะไฟล์ไม่ได้ถูกนำไปพักไว้ในถังขยะ  ปัญหาดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการตั้งค่าให้กับถังขยะของคอมพิวเตอร์ (Recycle Bin) บทความต่อไปนี้ eaksamwa.com จะพาไปตั้งค่าถังขยะ Recycle Bin ให้ตรงตามความต้องการของเรา

การเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม Shift+Delete พร้อมกัน  เป็นการบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่า เราต้องการลบไฟล์นั้นทันที ไม่ต้องให้เก็บไว้ในถัง Recycle Bin

วิธีตั้งค่า Recycle Bin
1. คลิ๊กขวาที่ Recycle Bin แล้วเลือก Properties
2. ถ้าในคอมพวเตอร์มีหลายไดรฟ์ ต้องเลือกตั้งค่าทีละไดรฟ์ 
3. เลือก Custom size เมื่อต้องการให้ไฟล์ที่ถูกลบ ถูกนำมาพักไว้ในถังขยะก่อน ถ้าต้องการลบจริง ๆ ค่อยมา Empty Recycle Bin อีกครั้ง
4. ตัวเลขที่เห็น คือขนาดของ Recycle Bin ที่ต้องการ  แนะนำให้เลือกขนาดตามที่วินโดวส์แนะนำ (หน่วยเป็น MB)
          : ตั้งขนาดใหญ่เกินไป เปลืองพื้นที่ แต่ถ้าต้องทำงานเยอะ ลบไฟล์ผิดบ่อย จะตั้งไว้ใหญ่ ๆ ก็ได้
          : ตั้งขนาดเล็กเกินไป ถังขยะเต็มง่าย ไฟล์ใหญ่บางไฟล์จะไม่ถูกนำมาพักไว้ที่ถังขยะ
5. เลือก Don’t move files to the Recycle Bin. …. เมื่อไม่ต้องการให้ไฟล์ที่ถูกลบ ถูกพักไว้ในถังขยะ มีค่าเท่ากับการลบด้วยการกดปุ่ม Shift+Delete  ลบแล้วลบเลย ลบผิดก็ต้องทำใจ
6. ติ๊ก ✅ หน้าคำว่า Display delete confirmation dialog ถ้าต้องการให้วินโดวส์ถามย้ำทุกครั้งที่จะลบไฟล์ ถ้าเอา ✅ ออก เวลาลบไฟล์วินโดวส์จะไม่ถาม โดยจะลบทันที หรือเอามาพักไว้ในถังขยะทันทีตามที่เราเซ็ตไว้

คลิ๊กขวาที่ Recycle Bint แล้วเลือก Properties
เลือกไดรฟ์ที่ต้องการตั้งค่า (เลือกตั้งค่าทีละไดรฟ์)
เลือก Custom size เพื่อให้ไฟล์ที่ถูกลบ ถูกนำมาพักไว้ในถังขยะก่อน (กำหนดขนาดถังขยะได้ด้วยการใส่ตัวเลขซึ่งมีหน่วยเป็น MB)
ต้องเลือกกำหนดทีละไดรฟ์ ส่วนขนาดถังขยะ จะใส่เองหรือเลือกขนาดที่วินโดวส์ตั้งไว้ก็ได้
เลือก Don't move files to the Recycle Bin. .... เมื่อไม่ต้องการให้ไฟล์ที่ถูกลบ ถูกนำมาพักไว้ในถังขยะ (ลบแล้วลบเลย)
ติ๊กเครื่องหมายถูก ถ้าต้องการให้ถังขยะ ถามทุกครั้งที่มีการลบไฟล์
OK ตั้งค่าถูกต้องแล้วปิดหน้านี้ | Cancel ยกเลิกการตั้งค่า | Apply ให้การตั้งค่ามีผล แต่ยังคงอยู่ที่หน้าจอนี้

หวังว่าการตั้งค่าเล็ก ๆ น้อย ๆ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับ เพราะบางคนกลุ้มใจทุกครั้งที่ลบไฟล์ผิด เพราะไฟล์หายไปทันที ไม่ไปค้างอยู่ที่ถังขยะ ทีนี้รู้แล้ว ลองไปตั้งค่าดูนะครับ