ช่างคอมมือใหม่ : Optical Disk Drive คืออะไร

ช่างคอมมือใหม่ : Optical Disk Drive คืออะไร

eaksamwa favicon

โดย เอกสามวา

          Optical Disk Drive (ODD) คืออุปกรณ์ที่ใช้แสงเลเซอร์หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการเขียนข้อมูลลงในแผ่น CD, DVD หรืออ่านข้อมูลจากแผ่น CD, DVD 

ประเภทของ Optical Disk Drive (ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์)

ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา มาตรฐานของ Optical Disk Drive ที่ใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์จะมีความสามารถทั้งอ่านและเขียน CD, DVD อยู่ในตัวเดียวกัน แต่หากมองย้อนไปในอดีตจนถึงปัจจุบัน อุปกรณ์ที่เป็น Optical Disc Drive แบ่งตามประเภทความสามารถ มีดังนี้ (ขอไม่กล่าวถึง Blue-ray Drive เพราะราคาค่อนข้างสูงจึงไม่เป็นที่นิยมใช้ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์)

  1. CD-ROM Drive : อ่านแผ่น CD ได้
  2. CD-RW Drive : อ่าน/เชียน แผ่น CD ได้
  3. DVD-ROM Drive : อ่านแผ่น CD, DVD ได้
  4. DVD-COMBO Drive : อ่าน/เขียนแผ่น CD ได้ และอ่านแผ่น DVD ได้
  5. DVD-RW Drive : อ่าน/เขียนแผ่น CD, DVD ได้

ประเภทของ Optical Disk Drive ทางกายภาพ มีดังนี้

ด้านหน้า
ด้านหลัง

1. ODD ขนาด 5.25 นิ้ว เป็นขนาดมาตรฐานทั่วไป 
     กว้าง 146มม. 
     สูง 41มม. 
     ยาว 16.5 -20.0มม. 
นิยมใช้กับ Desktop PC ทั่วไป รูปแบบการเชื่อมต่อมีทั้งแบบ IDE และ SATA ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์เคสด้วยสกรู 4 ตัว (แบบเกลียวละเอียด) หรือสามารถนำไปติดตั้งกล่อง DVD Box ทำเป็น External USB DVD-RW ก็ได้

ด้านหน้า
ด้านหลัง

2. ODD ขนาด 5.25 นิ้ว แบบ Slim
     กว้าง 1.28มม. 
     สูง 12.7มม.  หรือ 9.5มม. 
     ยาว 126มม. 
นิยมใช้กับ Notebook และ Desktop PC ที่เป็นแบรนด์เนม รูปแบบการเชื่อมต่อมีทั้งแบบ IDE และ SATA  การยึดติดกับ Notebook หรือ Desktop PC ต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เข้าล็อกกับ Notebook หรือ Desktop PC ที่จะติดตั้งเข้าด้วย

External USB DVDRW (Slim)
External USB DVDRW (5.25")

3. ODD แบบ External เชื่อมต่อผ่าน USB Port  โดยส่วนมาก DVD ที่อยู่ภายใน External Box จะเป็น DVD แบบ Slim แต่ก็มีผู้ผลิตบางราย ผลิต External Box สำหรับ DVD ขนาดใหญ่ แต่ไม่เป็นที่นิยม

นับวันความสำคัญของ ODD ในระบบคอมพิวเตอร์จะน้อยลงไปเรื่อย ๆ  อาจจะเป็นเพราะขนาดของข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น แต่ DVD สามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุดเพียง 8.5 GB เท่านั้น ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลบางอย่างลงใน DVD เพียงแผ่นเดียวได้ ประกอบกับ USB Flash Drive มีราคาถูกลง ได้ความจุมากขึ้น อ่านเขียนข้อมูลได้เร็วกว่า ผู้ใช้งานจึงหันมานิยมใช้ USB Flash Drive ในการจัดเก็บข้อมูลมากกว่า