แก้ปัญหา ip conflict และ duplicate name on the network

คนที่ทำเน็ตเวิร์คใช้เอง ไม่ว่าจะที่บ้านที่สำนักงาน บางทีก็งง เพราะเมื่อเราเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาในระบบเน็ตเวิร์คแล้ว เจอปัญหาประมาณว่า

  • Windows has detected an IP address conflict
  • System Error  A duplicate name exists on the network

วันนี้เราจะมาดูแนวทางการแก้ไขกัน

Windows has detected an IP address conflict  
ปัญหา : ข้อความดังกล่าว  แสดงว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ใช้ IP Address ซ้ำกับอุปกรณ์ตัวอื่นในระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเรา และ/หรือเครื่องที่ใช้ไอพีซ้ำกัน ไม่สามารถใช้ระบบเน็ตเวิร์คได้
แนวทางแก้ไข :  ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่า คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบเน็ตเวิร์ค ไม่ว่าจะเป็น Computer, Router, AccessPoint, NetworkPrinter เป็นต้น จะคุยกัน จะรู้จักกันได้ด้วยหมายเลขที่เรียกว่า IP Address ซึ่งแต่ละอุปกรณ์ จะต้องไม่ซ้ำกัน  หากเกิดซ้ำกัน อาจจะด้วยเราเซ็ดให้ซ้ำกันเอง หรือตัวแจก IP (DHCP Server) แจกไอพีผิดพลาด  อุปกรณ์ที่ได้รับไอพีซ้ำกัน ก็จะทำงานในระบบเน็ตเวิร์คไม่ได้  เหมือนคนเรา มีเลขบัตรประชาชนซ้ำกันไม่ได้ ฉันนั้น เมื่อเจอปัญหาดังกล่าว เราควรทำดังนี้

– หากในระบบเน็ตเวิร์คของเรา มีอุปกรณ์ที่เซ็ตไอพีให้แบบเจาะจง เช่น NetworkPrinter, DVR เราควรเซ็ตไอพีสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวให้อยู่นอกเหนือจากที่ DHCP แจก เช่น  DHCP แจก 192.168.1.50 – 192.168.1.250 (DHCP Server ส่วนมากอยู่ที่เราเตอร์)   เราก็ต้องเซ็ต

– NetworkPrinter : 192.168.1.10
– DVR : 192.168.1.11
– IP Camera 192.168.1.15-20

เป็นต้น
– บางทีเราไม่มีอุปกรณ์ที่ฟิกซ์ไอพี แต่ยังเกิดปัญหาดังกล่าว ก็เพราะว่า DHCP Server มันทำงานผิดพลาด เราควรไปรีสตาร์ท DHCP Server และควรตั้ง IP Range ให้มากขึ้น  สมมติอุปกรณ์ในสำนักงานมีประมาณ 40 รายการ ก็ควรตั้งให้แจกไอพีเยอะกว่าจำนวนอุปกรณ์ เช่น ตั้งให้แจกไอพี 192.168.1.50 – 192.168.1. 200 เป็นต้น

– หากเราจำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ที่ต้องฟิกซ์ไอพี ก่อนที่จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมเข้าสูระบบเน็ตเวิร์ค ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า IP Address หมายเลขที่เราต้องการ  ไม่มีอุปกรณ์อื่นใช้อยู่ก่อนแล้ว  การเช็คก็สามารถทำได้ดังนี้
1. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อในระบบเน็ตเวิร์คอยู่แล้ว Ping IP ที่เราต้องการใช้ หากไม่เจอ ก็สามารถใช้ได้เลย  หาก Ping เจออุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่ เราต้องเปลี่ยนใจ ใช้ไอพีตัวอื่น ที่ไม่ซ้ำกัน
2. ล็อกอินเข้าเราเตอร์ แล้วตรวจสอบ DHCP Range แล้วเช็ดซ้ำอีกทีว่า ไอพีที่เราเลือก ต้องไม่อยู่ใน Range ดังกล่าว หากไอพีที่เราเลือก อยู่ใน Range ของ DHCP  ก็ต้องเลือกหมายเลขอื่น แล้วทดลอง Ping ไอพีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง  หากไม่เจอในระบบเน็ตเวิร์ค ก็นำไปใช้ได้เลย

system Error  A duplicate name exists on the network
ปัญหา : ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค ในระบบเน็ตเวิร์ดซ้ำกัน  ทำให้ระบบมีปัญหา เหมือนกับ IP ซ้ำกัน
แนวทางแก้ไข : เปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์เป็นชื่ออื่น ซิ่งคิดว่าไม่ซ้ำกัน วิธีง่าย ๆ ก็คือตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ตามชื่อคนใช้ตามด้วยชื่อแผนก