วิธีแชร์พริ้นเตอร์จาก Mac OS ให้ Windows 7, 8, 10

          ที่ออฟฟิศแห่งหนึ่ง มีพริ้นเตอร์ Epson L1300 ต่ออยู่กับเครื่อง Mac (ชื่อเครื่อง : TIM ) การแชร์พริ้นเตอร์เครื่องนี้ ให้เครื่อง Mac อื่น ๆ เป็นไปด้วยดี  สามารถพิมพ์งานงานผ่านการแชร์ได้เป็นปกติ  แต่อยู่ ๆ แผนกนี้ก็มี PC ที่ติดตั้งโปรแกรม Windows 10 เพิ่มเข้ามา  ปัญหาในการพิมพ์งานจาก Windows 10 ไปยังพริ้นเตอร์ Epson L1300 จึงเกิดขึ้น  ซึ่งก็เป็นที่มาของบทความนี้  นั่นคือวิธีแชร์พริ้นเตอร์จาก Mac OS  ไปให้ Windows OS

ที่เครื่อง Mac (ชื่อเครื่อง: TIM) ที่ต่อเครื่องพิมพ์ L1300 อยู่

 • ไปที่เมนู System Preferences
 • คลิ๊กที่ไอคอน Sharing
 • เลือก Printer Sharing
  เลือก Printer ที่ต้องการแชร์
  ถ้าไม่มี user ใด ๆ อยู่ในช่อง Users ให้กด + แล้วเพิ่ม everyone เข้ามา 

ที่เครื่อง PC Windows 10

 • ดาวน์โหลดไดรเวอร์ Epson L1300 สำหรับ Windows 10 (เลือกให้ตรงเวอร์ชั่นวินโดวส์ของเรา) แล้วแตกไฟล์ไว้ในที่ที่ต้องการ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Bonjour Print Services for Windows จากเว็บ
 • ติดตั้งโปรแกรม Bonjour Print Servicices
 • ดับเบิ้ลคลิีกไอคอน Bonjour Printer Wizard เพื่อเริ่มติดตั้้งพริ้นเตอร์ L1300  จะขึ้นพริ้นเตอร์ในวงแลนให้เราเลือก (ในที่นี้เลือก EpsonL1300 @tim) แล้วบราวส์ไปยังตำแหน่งไดรเวอร์ที่เราโหลดไว้
  เป็นอันเรียบร้อย
  สามารถพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งวินโดวส์ ไปยังพริ้นเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง Mac ได้แล้ว