วิธีง่ายที่สุดในการตั้งพาสเวิร์ด windows 10

การจะตั้งพาสเวิร์ด เปลี่ยนพาสเวิร์ด หรือลบพาสเวิร์ดในคอมพิเวอร์ มีหลายวิธี แต่วิธีที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดก็คงจะเป็นวิธีที่จะกล่าวต่อไปนี้

วิธีตั้งพาสเวิร์ด
1. เปิดคอมพิวเตอร์เข้าสู่หน้าจอปกติ
2. กดปุ่ม Ctrl + Alt + Del
3. เลือก Change a password
– Old password (ไม่ต้องใส่ เพราะเรายังไม่มีพาสเวิร์ด)
– New password (ใส่พาสเวิร์ดที่เราต้องการ)
– Confirm password (ใส่พาสเวิร์ดอีกครั้ง)
4. คลิ๊กลูกศรชี้ไปด้านขวา (submit)
เป็นอันเรียบร้อย

วิธีเปลี่ยนพาสเวิร์ด
1. เปิดคอมพิวเตอร์เข้าสู่หน้าจอปกติ (ต้องใส่พาสเวิร์ดด้วยนะ เพราะเราตั้งไว้แล้ว)
2. กดปุ่ม Ctrl + Alt + Del
3. เลือก Change a password
– Old password (ใส่พาสเวิร์ดเก่า)
– New password (ใส่พาสเวิร์ดใหม่ ที่เราต้องการ)
– Confirm password (ใส่พาสเวิร์ดใหม่ อีกครั้ง)
4. คลิ๊กลูกศรชี้ไปด้านขวา (submit)
เป็นอันเรียบร้อย

วิธีลบพาสเวิร์ด
1. เปิดคอมพิวเตอร์เข้าสู่หน้าจอปกติ (ต้องใส่พาสเวิร์ดด้วยนะ เพราะเราตั้งไว้แล้ว)
2. กดปุ่ม Ctrl + Alt + Del
3. เลือก Change a password
– Old password (ใส่พาสเวิร์ดเก่า)
– New password (ปล่อยว่าง)
– Confirm password (ปล่อยว่าง)
4. คลิ๊กลูกศรชี้ไปด้านขวา (submit)
เป็นอันเรียบร้อย