ลองแล้วเล่า : Two-way mirror Storage Spaces

ลองแล้วเล่า : ทดลองสร้าง Two-way mirror Storage Spaces

โดย เอกสามวา

Two-way Storage Spaces
คือการเอาฮาร์ดดิสก์หลาย ๆ ลูกมารวมเป็น Pool แล้วสร้างเป็น Storage Spaces เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล

  • ใช้ฮาร์ดดิสก์ตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป (ไม่รวมฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้งวินโดวส์)
  • ได้พื้นที่ใช้งานเท่ากับครึ่งหนึ่งฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดรวมกัน
  • มีความปลอดภัย หากฮาร์ดดิสก์เสียหายไปหนึ่งลูก ข้อมูลก็ยังคงอยู่
  • แม้จะใช้ฮาร์ดดิสก์หลายลูก แต่เมื่อสร้าง Storage Spaces แล้ว จะมองเห็นเหมือนเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกเดียว

Two-way mirror Storage Spaces : ทดลองสร้าง – บันทึกข้อมูล – ถอดฮาร์ดดิสก์ออก 1 ลูก แล้วดูผลที่เกิดขึ้น