ช่างคอมมือใหม่ : Sound Card คืออะไร

ช่างคอมมือใหม่ : Sound Card คืออะไร

โดย เอกสามวา

Sound Card คืออะไร

Sound Card คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ส่งเสียงไปยังอุปกรณ์อื่นที่มีเสียงออกได้ เช่น ลำโพง หูฟัง เป็นต้น  และทำหน้าที่รับข้อมูลเสียงจากไมโครโฟน เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึก หรือเพื่อส่งต่อไปยังลำโพง

Sound Card บางแห่งอาจจะเรียกว่า Audio Card, Audio Device,  Sound Board, Audio Adapter, Audio Controller ก็มีความหมายเดียวกัน

ประเภทของ Sound Card

Sound Onboard  คือ Audio Controller Chip ที่ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์  จะมีพอร์ตสำหรับรับ-ส่งเสียงอยู่ด้านหลังคอมพิวเตอร์

Sound Card  Expansion คือ Audio Controller Chip อยู่บนการ์ดแยกต่างจากจากเมนบอร์ด  ต้องนำการ์ดดังกล่าวมาติดตั้งบนเมนบอร์ด จึงจะใช้งานได้ (ติดตั้งผ่านสล๊อตต่าง ๆ เช่น ISA, PCI, PCIe ขึ้นอยู่กับ Interface ของการ์ด)

Sound USB คือ Audio Controller Chip ที่อยู่บนอุปกรณ์ที่เป็น USB  ต้องนำอุปกรณ์นี้มาเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดผ่านพอร์ต USB จึงจะใช้งานได้

Sound Onboard
Sound Card PCI
Sound USB

พอร์ตที่อยู่บน Sound Card

  1. Digital Out สีเหลือง หรือขาว ใช้สำหรับระบบเสียง surround หรือลำโพงคุณภาพสูง
  2. Sound In หรือ Line In สีน้ำเงิน สัญลักษณ์ลูกศรชี้เข้าไปที่คลื่นเสียง ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเล่นเสียงภายนอก เช่น เครื่องเล่นดีวีดี
  3. Microphone หรือ Mic สีชมพู สัญลักษณ์รูปไมค์ สำหรับเชื่อมต่อไมโครโฟน หรือไมโครโฟนของ Headphone
  4. Sound out หรือ Line Out สีเขียว สัญลักษณ์ลูกศรชี้ออกจากคลื่นเสียง สำหรับต่ออุปกรณ์ให้เสียงออกไปที่ลำโพง หรือหูฟัง ถ้า sound card มีพอร์ตสำหรับต่อเสียงออกหลายพอร์ต พอร์ตสีเขียวจะเป็นพอร์ตหลัก โดยจะมีพอร์ตสีดำ, เหลืองเป็นพอร์ตรอง
  5. FireWire จะมีอยู่ใน Sound Card ราคาแพง ใช้สำหรับต่อกับกล้องดิจิตอลวีดีโอ  เป็นต้น
  6. MIDI , Joystick พอร์ต Female 15-Pin สีเหลือง ใช้สำหรับเชื่มต่อกับคีย์บอร์ด MIDI หรือ Joystick
  7. Volume Control สำหรับปรับระดับเสียง (รุ่นเก่ามาก ๆ)

ข้อสังเกตุ

แจ๊คที่จะเสียบกับพอร์ตต่าง ๆ มักจะทำสีให้เหมือนกับพอร์ตที่จะเสียบ เช่น ลำโพง เป็นสีเขียว ไมค์เป็นสีชมพูเป็นต้น