แนะนำโปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender

แนะนำโปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender

Bitdefender เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสสัญชาติโรมาเนีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2544 เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ได้รับรางวัลด้าน Internet Security จากสถานบันต่าง ๆ มากมาย ถ้าหากเราใช้กูเกิ้ลค้นหาโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ดีที่สุด Bitdefender ย่อมอยู่ในอันดับหนึ่ง หรืออันดับต้น ๆ เสมอ

ผมมีโอกาสได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสรุ่น Total Security เพื่อใช้งานเองและติดตั้งให้ลูกค้า ได้เห็นถึงความประสิทธิภาพในการสแกนไฟล์ ตรวจสอบเว็บไซท์ ฯลฯ  ประกอบกับเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ราคาไม่แพง  ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปสามารถซื้อมาติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ตัวเองได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายมากนัก  ผมจึงอยากแนะนำให้ซื้อมาใช้  กันดีกว่าแก้  ถ้าติดไวรัสแล้วจะแย่ จะแก้ไม่ทัน  มีไว้ไม่ได้ใช้ ดีกว่าตอนจะใช้กลับไม่มี

[ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้]

Bitdefender Antivirus Plus เป็นเวอร์ชั่นเริ่มต้นของ Bitdefender แม้จะมีฟังก์ชั่นการทำงานที่น้อยที่สุดในบรรดาโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Bitdefender แต่ก็เพียงพอต่อการป้องกันไวรัสสำหรับผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไป  โดยราคาถูกสุดอยู่ที่ปีละ 67.75 บาทต่อเครื่อง (ตามเงื่อนไขซื้อ 10 ไลเซ่นซ์ ระยะเวลา 3ปี)

[ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้]

Bitdefender Internet Security เป็นเวอร์ชั่นที่เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เช่น ฟังก์ชั่น Firewall, Antispam, Webcam protection เป็นต้น โดยราคาถูกสุดอยู่ที่ปีละ 74.31 บาทต่อเครื่อง (ตามเงื่อนไขซื้อ 10 ไลเซ่นซ์ ระยะเวลา 3ปี)

[ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้]

Bitdefender Total Security เป็นเวอร์ชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในตระกูล Bitdefender for HomeUse เหมาะกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและการใช้งานทั่วไป รวมถึงสามารถใช้ได้กับ Mac, iOS และ Android โดยราคาถูกสุดอยู่ที่ปีละ 87.43 บาทต่อเครื่อง (ตามเงื่อนไขซื้อ 10 ไลเซ่นซ์ ระยะเวลา 3ปี)

[ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้]

Bitdefender Family Pack เป็นเวอร์ชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกับเวอร์ชั่น Total Security แต่รองรับการติดตั้งกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มากขึ้นถึง 15 อุปกรณ์  โดยราคาถูกสุดอยู่ที่ปีละ 62.65 บาทต่อเครื่อง (ตามเงื่อนไขซื้อไลเซ่นซ์ ระยะเวลา 3ปี)