14/06/2021 | Line: @s.a.comtech |

Tag: AUDIO CONTROLLER

ช่างคอมมือใหม่ : Sound Card คืออะไร

ช่างคอมมือใหม่ : Sound Card คืออะไร โดย เอกสามวา Sound Card คืออะไร Sound Card คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ส่งเสียงไปยังอุปกรณ์อื่นที่มีเสียงออกได้ เช่น ลำโพง

คลิ๊กอ่านต่อ