วิธีเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์

ถ้าในสถานที่เดียวกันมีคนชื่อเดียวกันหลายคน การเรียกชื่อแต่ละครั้ง อาจจะมีความสับสนไม่น้อย คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกัน การที่คอมพิวเตอร์ในวงแลนเดียวกัน มีชื่อเดียวกันหลายเครื่อง (Computer Name) ก็จะเกิดความสับสนเช่นเดียวกัน  แม้การระบุตัวตนของคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้เพียงแค่ Compuer Name ก็ตาม (เช่น IP Address, MAC Address เหมือนกับคนก็ยังมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน)  แต่ Computer Name ก็มีความจำเป็นสำหรับการเซ็ตระบบเน็ตเวิร์ค เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องต่อเป็นวงแลนเดียวกัน ก็ต้องตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ให้ต่างกัน 

เนื่องจากในการติดตั้ง Windows 10 วินโดวส์จะตั้งชื่อเครื่องให้เองอัตโนมัติ ไม่เหมือนกับ Winodws 7 ที่ขึ้นให้ตั้งชื่อในขั้นตอนของการติดตั้ง (ตอนสร้าง User) เพราะฉะนั้น เมื่อติดตั้งวินโดวส์เสร็จ เราต้องเปลี่ยนชื่อเองให้ตรงตามที่ต้องการ

Windows 7 ให้ตั้งชื่อเครื่อง (Computer Namp) ในขั้นตอนการสร้าง User
Windows 10 ไม่มีให้ตั้งชื่อเครื่อง (Computer Name) ให้สร้าง User แต่จะตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ให้เองอัตโนมัติ
ชื่อที่วินโดวส์ตั้งให้จะเป็น Desktop-..... (ตัวอักษรที่วินโดวส์สุ่มใส่มา ไม่มีความหมาย แต่คงเพื่อไม่ให้ซ้ำกัน)

 แนวทางการตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ ( Computer Name)
           User ที่จะเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ต้องเป็น Administrator หรือ User ที่มีสิทธิ์เทียบเท่า Administrator
           ชื่อที่จะตั้ง ต้องไม่ซ้ำกับชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในวงแลน
           ชื่อที่จะตั้ง ควรสื่อถึงความหมาย หรือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ควรตั้งชื่อที่บ่งบอกถึงผู้ใช้และแผนกงานด้วย
           ชื่อที่จะตั้ง ควรเป็นคำที่ไม่ยาวมาก กระทัดรัด ได้ใจความ
           ชื่อที่จะตั้ง ควรใช้ภาษาอังกฤษอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และจะใช้ตัวลขร่วมด้วยก็ได้ (จะใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กก็ได้  แต่ไม่แนะนำให้ตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นภาษาไทย)
           อย่าตั้งชื่อด้วยคำที่มีการเว้นวรรค ถ้าจำเป็นต้องเว้นวรรค์ ให้ใช้เครื่องหมาย – แทน
           อย่าตั้งชื่อด้วยอักขระพิเศษ เช่น & @ $  / (ดูตามรูป)

ตัวอย่างอักขระพิเศษที่วินโดวส์ไม่ยอมให้ใช้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์

วิธีเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ ( Computer Name) วิธีที่หนึ่ง
1. คลิ๊กที่ Start Menu
2. คลิ๊กเลือก Settings (รูปเฟือง)
3. คลิ๊กที่ System
4. คลิ๊กที่ About
5. คลิ๊กที่ Rename This PC
6. ตั้งชื่อ Computer Name ตามที่ต้องการ
7. คลิ๊ก Next
8. คลิ๊ก Restart Now เพื่อให้การเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีผล หรือจะเลือก Restart Later ก็ได้ แต่อย่างไรก็ต้องรีสตาร์ท

คลิ๊กที่ Start Menu เลือก Settings
เลือก System
เลือก About
เลือก Rename This PC (ชื่อที่วินโดวส์ตั้งให้จะแปลก ๆ ต้องเปลี่ยนให้สื่อถึงเครื่องนี้)
ตั้งชื่อตามที่ต้องการแล้วคลิ๊ก Next
คลิ๊ก Restart Now เพื่อให้การเปลี่ยนชื่อมีผล
ถ้ายังไม่รีสตาร์ท สถานะชื่อคอมพิวเตอร์จะเป็นดังรูป
หลังจากรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ชื่อก็เปลี่ยนไปตามที่ตั้งไว้

วิธีเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ ( Computer Name) วิธีที่สอง
1. คลิ๊กที่ Search พิมพ์ this pc (กรณีที่ยังไม่ได้ดึง Desktop Icon มาไว้ที่หน้าจอ)
2. คลิ๊กขวาที่ไอคอน This PC แล้วเลือก Properties
3. คลิ๊กที่ Change settings
4. คลิ๊กที่ Change
5. ตั้งชื่อตรง Computer Name ตามที่ต้องการแล้วคลิ๊ก OK → OK
6. คลิ๊ก Restart Now เพื่อให้การเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีผล หรือจะเลือก Restart Later ก็ได้ แต่อย่างไรก็ต้องรีสตาร์ท

คลิ๊กปุ่ม Search ค้นหา this pc แล้วคลิ๊กขวาเลือก Properties
คลิ๊ก Change settings → Change → เปลี่ยนชื่อแล้ว OK
คลิ๊ก OK
คลิ๊ก Restart Now เพื่อให้การตั้งชื่อมีผล จะรีสตาร์ทภายหลังก็ได้ แต่อย่างไรก็ต้องรีสตาร์ท

วินโดวส์เวอร์ชั่นปัจจุบัน แม้จะมีชื่อเหมือนกัน ก็สามารถใช้งานในวงแลนเดียวกันได้โดยไม่ฟ้องเออเร่อร์แต่อย่างใด แต่จะมีปัญหาเมื่อต้องการแชร์ไฟล์ หรือแชร์พริ้นเตอร์ เพราะฉะนั้น ต้องตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ให้ต่างกัน และตั้งให้สื่อถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ ด้วย

การเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องใช้วิธี Restart เท่านั้น จึงจะทำให้การเปลี่ยนชื่อมีผลสมบูรณ์ การใช้วิธี Shutdown แล้วเปิดใหม่ ไม่สามารถทำให้การเปลี่ยนชื่อสมบูรณ์ได้