Hard Disk Status BAD

Hard Disk Status BAD

โดย เอกสามวา

ปัญหา

เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ไม่ยอมไปไหน ขึ้นข้อความภาษาอังกฤษมากมาย (ตามรูป) บรรทัดสุดท้าย ขึ้นว่า Press F1 to Resume  เมื่อกด F1  ก็สามารถเข้าวินโดวส์ได้ แต่คอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก

สาเหตุ

ฮาร์ดดิสก์มีปัญหา ที่เรียกกันว่าเป็น BAD ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก ๆ  ถ้าเราไม่กด F1 มันก็จะค้างอยู่หน้าจอนี้ ไม่ไปไหน  โดยข้อความที่แจ้งเตือนเราว่าฮาร์ดดิสก์เป็น BAD จะอยู่ในบรรทัด

Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status BAD

แนวทางแก้ปัญหา

  1. สำรองข้อมูลไปไว้ที่อื่นโดยด่วน
  2. เปลียนฮาร์ดดิสก์และติดตั้งโปรแกรมใหม่
  3. นำข้อมูลกลับมาใช้งาน