ทดลองบูทด้วย Linux Mint USB Installer (USB STICK)

เมื่อเราสร้างตัวติดตั้ง Linux Mint ด้วย USB Flash Drive (ซึ่งต่อไปจะเรียกสั้น ๆ ว่า USB Installer) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะทดลองบูทคอมพิวเตอร์ ด้วย USB Installer ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น

1. เสียบ USB Installer เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วกดปุ่มบนคีย์บอร์ด เพื่อให้เครื่องโชว์ Device Selection Menu เพื่อให้เราเลือกอุปกรณ์ที่จะบูท   ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นใช้ปุ่มต่างกัน เช่น ESC, F1, F2, F8, F9, F10, F11, F12 เป็นต้น ทั้งนี้ถ้าเราไม่รู้ ก็สามารถเอายี่ห้อหรือรุ่นไปค้นหาได้ในอินเตอร์เน็ต

3. หากไบออสของเราเซ็ตการบูทเครื่องเป็น แบบ BIOS Mode หรือ Lagacy Mode  หลังจากที่เราเลื่อนมาเลือก USB Installer แล้วเอ็นเตอร์   Linux Mint จะขึ้น  ISO Linux Menu เริ่มนับถอยหลัง 10 วินาที แล้วเริ่มเข้าสู่โหมดการโหลด Linux Mint ถ้าเรากดปุ่มอะไรก็ได้ที่คีย์บอร์ด จะขึ้นเมนูคล้าย ๆ กับในข้อ 4 ดังนี้

  • Start Linux Mint  เริ่มบูทเพื่อติดตั้ง
  • Start in compatibility mode เริ่มบูทด้วยโหมดที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์
  • OEM install (for manufacturers) สำหรับผู้ผลิตพีซีติดตั้งส่งเครื่องให้ลูกค้า
  • Integrity check ตรวจสอบ DVD หรือ Flash Drive ที่ใช้ในการติดตั้ง
  • Memory Test ทดสอบแรม
  • Boot from local drive บูทจากฮาร์ดดิสก์

4. หากไบออสของเราเซ็ตการบูทเครื่องเป็น แบบ UEFI Mode  หลังจากที่เราเลื่อนมาเลือก USB Installer แล้วเอ็นเตอร์   Linux Mint จะขึ้น  Menu ให้เลือก 4 รายการ ดังนี้

  • Start Linux Mint 19 MATE 64-bit  เริ่มบูทเพื่อติดตั้ง
  • Start Linux Mint 19 MATE 64-bit (compatibility mode) เริ่มบูทด้วยโหมดที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์
  • OEM install (for manufacturers) สำหรับผู้ผลิตพีซีติดตั้งส่งเครื่องให้ลูกค้า
  • Check the integrity of the medium ตรวจสอบ DVD หรือ Flash Drive ที่ใช้ในการติดตั้ง
 

5. ทดลองบูทเครื่องด้วย USB Installer เลือก Memory Test ทดสอบแรม 

6. ทดลองบูทเครื่องด้วย USB Installer เลือก

Integrity check ทดสอบ DVD หรือ Flash Drive (Check the integrity of the medium)