ใช้ Linux Mint ผ่าน USB โดยไม่ต้องติดตั้ง

Linux ก็ดีอย่างนี้แหละ ไม่ว่าจะเป็นลีนุกซ์ตัวไหน ก็มักจะมีให้ลองบูท ลองใช้งานดูก่อน หากไม่สนใจ ก็ไม่ต้องติดตั้ง  หากอยากจะติดตั้งลงในฮาร์ดดิสก์ ก็ค่อยว่ากันอีกที  โดยปกติการใช้การลีนุกซ์ในลักษณะนี้ จะเรียกกันว่า Live DVD แต่ในปัจจุบันส่วนมากการสร้างตัวติดตั้งมักจะทำผ่าน USB Flash Drive เพราะฉะนั้น ก็คงจะเรียกกันใหม่ว่า Live USB Flash Drive หรือ Live USB Stick

วิธีใช้งาน

1. เสียบ USB Flash Drive ที่เป็นตัวติดตั้ง Linux Mint ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า USB Stick เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ (อ่านวิธี ดาวน์โหลดและสร้างตัวติดตั้งผ่าน USB Stick ได้ที่นี่)
2. เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกบูทจาก USB Stick
3. เลือกเมนู Start Linux Mint
4. รอสักครู่ จะเข้าสู่หน้าจอการใช้งานแบบ Live USB Stick
5. สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้ปกติ เพียงแต่ยังไม่มีการติดตั้งลงให้ฮาร์ดดิสก์เท่านั้น

คลิปทดลองใช้งาน Linux Mint MATE 64-bit แบบ Live USB Stick