วิธีแบ็คอัประบบ Linux Mint ด้วย Timeshift

บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีแบ็คอับ Linux Mint (System Snapshot) ด้วยโปรแกรม Timeshift  โดยจะทดลองคอนฟิค ทดลองแบ็คอัปและทดลองรีสโตร์ดูว่าเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่

1. คลิ๊กที่ Start Menu  ตรง Search พิมพ์คำว่า timeshift แล้วคลิ๊กเปิดโปรแกรม Timeshift

2. ใส่พาสเวิร์ดของยูสเซอร์ที่ใช้งาน แล้วคลิ๊ก Authenticate

3. คลิ๊กที่แท็บ settings
– Type เลือก Snapshot Type เป็น RSYNC

–  Location เลือก Hard disk และ Partition ซึ่งเป็นที่เก็บไฟล์แบ็คอัป  ถ้ามีฮาร์ดดิสก์สองลูก แนะนำให้เลือกลูกที่ไม่ได้ติดตั้ง Linux Mint

– Schedule เลือกช่วงเวลาที่จะให้โปรแกรม Timeshift ทำ System Snapshot และเลือกจำนวนของ System Snapshot ที่ต้องการให้เก็บไว้

– Users ควรเลือกทั้งหมด

– Filters ควรเลือกโฟลเดอร์ของทุกยูสเซอร์ และถ้าจะแบ็คอับไฟล์หรือโฟลเดอร์อื่น  ๆ ก็สามารถเลือกเพิ่มเติมเข้ามาได้ ด้วยการคลิีก Add ด้านล่าง

4. คลิ๊ก Close

5. ทดลองสร้างโฟลเดอร์ไว้บนหน้าจอ 4 โฟลเดอร์ แล้วทำการสร้าง System Snapshot 2 ครั้ง

6. ลบโฟลเดอร์ที่สร้างใหม่ออกทั้งหมด แล้วลดลอง Restore จาก System Snapshot ที่สร้างไว้
– เลือก System Snapshot ที่แบ็คอับไว้
– คลิ๊กเมนู Restore กด next แล้วรอ กด next ไปเรื่อย ๆ
– โปรแกรม Timeshift รีสโตร์เสร็จ จะรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เองหนึ่งครั้ง แล้วโฟลเดอร์ที่ถูกลบ ก็จะกลับมาเหมือนเดิม