วิธีเซ็ตภาษาไทยและวันเวลา ใน Linux Mint

หลังจากติดตั้ง Linux Mint เสร็จ สามารถใช้งานได้เลยไหม  คำถามนี้ไม่มีใครตอบได้ นอกจากตัวเรา  ทั้งนี้เพราะความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์ของแต่ละคนแตกต่างกันไป  แต่ถ้าจะให้แนวคิดกลาง ๆ สำหรับคนไทยเรา ผมคิดว่าควรเซ็ตประมาณนี้

เช็ตเวลา, วัน, เดือน, ปี ให้ตรงกับปัจจุบัน

1. คลิ๊กขวาที่วันที่ มุมล่างด้านขวา
2. เลือก Preferences
3. เลือกแท็ป General
4. 12 hour format เลือกรูปแบบนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง มี AM, PM หรือ 24 hour format เลือกรูปแบบนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง
5. คลิ๊กที่ Time Settings

6. เลือก  <  หรือ  > ที่เดือนและปี เพื่อเลือกให้ถูกต้องกับเดือนปีปัจจุบัน
7. เลือกวันที่ให้ถูกต้องกับวันที่ปัจจุบัน
8. เลือก ➕ หรือ ➖  เพื่อเลือก ชั่วโมง, นาที, วินาที ให้ถูกต้อง
9. คลิ๊กที่ Set System Time

10. คลิ๊กแท็บ Locations
11. คลิ๊ก Add

12. Location Name พิมพ์ Bangkok แล้วเลือก Bangkok, Thailand
13. Timezone, Latitude, Longitude จะขึ้นให้อัตโนมัติ
14. คลิ๊ก OK

15. คลิ๊ก Close

เซ็ตให้พิมพ์ภาษาไทยได้ พร้อมเซ็ตปุ่มเปลี่ยนภาษา

1. คลิ๊กที่ Start Menu แล้วพิมพ์คำว่า Keyboard ที่ช่อง Search
2. คลิ๊กที่คำว่า Keyboard  (set your keyboard preferences)

3. ที่แท็บ Layouts คลิ๊ก Add

4. เลือกแท็บ By country หรือ By language ก็ได้ ในที่นี้ผมเลือกแบบ By country
– Country (ประเทศ) คลิ๊ก 🔻 แล้วเลื่อนลงเลือก Thailand
– Variants (ตัวเลือก, ตัวแปร ) คลิ๊ก  🔻 เลือก Thai (เฉย ๆ ไม่มีคำอื่นต่อท้าย)
5. คลิ๊ก Add

6. คลิ๊ก Options

7. เลือก 🔻 ที่ค่ำว่า Switching to another layout แล้วเลือก  ✖️ หน้าฟังก์ชั่นคีย์ที่ถนัด ในที่นี้ผมเลือก Alt+Shift (ในลีนุกซ์ไม่มี 〜 ให้เลือก)
8. คลิ๊ก Close ก็เป็นเสร็จเรียบร้อย  Linux Mint สามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ปุ่ม Alt+Shift ในการเปลี่ยนภาษา

ความแตกต่างระหว่าง Thai, Thai-Patrachote, Thai TIS-820.2538
(เอาเฉพาะที่เห็นได้ชัดเจนพอให้เห็ความแตกต่าง)

THAI
THAI-PATRACHOTE
THAI TIS-820.2538