ดาวน์โหลดและสร้างตัวติดตั้ง Linux Mint ผ่าน Flash Drive

เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกดาวน์โหลดเวอร์ชั่นไหน จากที่ใด ก็เริ่มดาวน์โหลดกันเลย ตามตัวอย่าง จะเป็นการดาวน์โหลดเวอร์ชั่น MATE 64bit จาก Mirror Site ประเทศไต้หวัน

 • เข้าเว็บ https://www.linuxmint.com
 • เลือกเมนู download
 • เลือก DE MATE 64bit
 • เลือกดาวน์โหลดจาก Mirror Site ประเทศไต้หวัน

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ไฟล์ที่ได้จะมีนามสกุล .ISO ในที่นี้คือ linuxmint-19-mate-64bit-v2.iso  ซึ่งเราสามารถนำมาทำเป็นตัวติดตั้งผ่าน DVDRW หรือ USB Flash Drive ก็ได้ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการทำตัวติดตั้งผ่าน USB Flash Drive

 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Rufus จาก https://rufus.akeo.ie/ มาเป็นตัวสร้าง USB Installer
 • ดับเบิ้ลคลิ๊กโปรแกรม Rufus เพื่อสร้าง USB Installer
 • Device เลือก Flash Drive ที่ต้องการสร้างตัวติดตั้ง Linuxmint ห้ามเลือกผิด หากมี Flash Drive เสียบอยู่หลายอัน ให้ถอดตัวที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อน
 • Boot Selection กดที่คำว่า SELECT แล้วเลือกไฟล์ linuxmint19-64bit-v2.iso
 • กด Start
 • เลือก Write in ISO Image mode (Recommended) แล้วกด OK
 • กด OK อีกเครื่องหนึ่งเมื่อโปรแกรมแจ้งเตือนว่า หากดำเนินการต่อ ข้อมูลทั้งหมดใน Flash Drive จะถูกลบจนหมดสิ้น
 • รอจนกว่าคำว่ START จะเป็นตัวเข้ม และ คำ่ว่า CANCEL เปลี่ยนเป็นคำว่า CLOSE  เป็นอันเสร็จเรียบร้อย สามารถนำไปบูทเพื่อทดลองใช้ หรือติดตั้งเพื่อใช้งานได้เลย