ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์สำหรับ Endless OS

          Endless OS เป็นระบบปฏิบัติการฟรี ที่ไม่ต้องการฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่สูงนัก  คิดง่าย ๆ ณ วันนี้ ปีพ.ศ.2560 คอมพิวเตอร์ที่มีอายุไม่เกิน 10 สามารถนำมาติดตั้งระบบปฏิบัติการนี้ได้ทั้งหมด ในเว็บซัพพอร์ตของ Endless OS ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความต้องการระบบฮาร์ดแวร์ที่จะใช้ติดตั้ง พอสรูปได้ดังนี้ 

  • CPU ต้องเป็นซีพียูที่รองรับ 64 bit  คอมพิวเตอร์เครื่องที่เก่ามาก ๆ ที่เป็น 32bit อย่างเดียวก็ไม่สามารถนำมาติดตั้งได้
  • RAM ต้องการขั้นต่ำ 2GB ปัจจุบันแรมขั้นต่ำที่ใช้กันโดยทั่วไป เป็น 4GB กันแทบจะทั้งหมด
  • HDD ฮาร์ดดิสก์สำหรับติดตั้ง ถ้าเป็น Basic Version ต้องการ 16GB, Full Version ต้องการ 32GB
  • VGA ใช้การ์ดจอออนบอร์ดทั่วไปได้ทั้งหมด (แต่สำหรับโน้ตบุ๊คบางรุ่นที่มีการ์ดจอสองตัว ออนบอร์ดกับการ์ดจอแยก ใช้งานสลับไปมา แบบนี้ใช้กับ Endless OS ไม่ได้)

ข้อแตกต่างระหว่าง Basic Version กับ Full Verson

  • Basic Version สามาถติดตั้งใช้งานแบบชั่วคราวบน Flash Drive ที่มีขนาด 8GB ได้
  • Basic Version ติดตั้งพร้อมกับแอพพลิเคชั่นที่สำคัญ ไม่มากนัก แต่สามารถจะดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตได้
  • Basic Version เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอรืเน็ตตลอดเวลา
  • Full Version ติดตั้งพร้อมกับแอพพลิเคชั่นนับร้อยรายการ รวมทั้งเกมส์และบทความต่าง ๆ 
  • Full Version ต้องติดตั้งกับคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 32GB
  • Full Version เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแบบออฟไลน์เป็นส่วนใหญ่ แม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตก็ยังสามารถทำงานได้ดี ค้นหาความรู้ สรรหาความบันเทิงได้