แนะนำโปรแกรม ScreenShot

วิธีการจับภาพหน้าจอ นอกจากจะใช้ปุ่มคีย์บอร์ดได้ทันที ตามบทความนี้ https://goo.gl/EhHavz ยังมีโปรแกรมฟรีให้ใช้งานด้วย นั่นคือโปรแกรม Screenshot  เราสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้จากไอคอน More Apps
1. คลิ๊กที่ More Apps แล้วค้นหาคำว่า Screen (คลิ๊กตรงรูปแว่นขขาย) จะเจอโปรแกรม Screenshot ให้คลิ๊กที่ไอคอนโปรแกรม

2. ให้กดที่คำว่า Add to Desktop หากต้องการให้ไอคอนโปรแกรมนี้อยู่ที่หน้าเดสก์ท้อป แต่ถ้าแค่ต้องการเรียกใช้งาน ให้กดที่คำว่า Launch

3. หน้าตาโปรแกรม Screenshot มีรูปแบบการจับภาพหน้าจอให้เลือก 3 แบบ (จับภาพกดคำว่า Take Screenshot)
– Grap the whole screen
เลือกจับภาพหน้าจอทั้งหมด  ฟังก์ชั่นนี้ยังสามารถเลือกตั้งเวลานับถอยหลังได้ด้วย นั่นคือ หลังจากที่เรากดคำว่า Teak Screenshot โปรแกรมจะจับภาพจากนั้นกี่วินาที  นอกจากนั้น หากเลือกคำว่า Include pointer ก็จะเห็น Mouse Pointer ปรากฏในภาพด้วย
– Grap the current window
เลือกจับภาพหน้าจอเฉพาะหน้าจอบนสุดในปัจจุบัน
– Select area to grap
เลือกจับภาพในส่วนที่ใช้เม้าส์เลือกได้ตามต้องการ

4. เมื่อเรากดคำว่า Take Screenshot แล้ว โปรแกรมจะจับภาพหน้าจอตามที่เราสั่ง แต่จะยังไม่บันทึก  หากเราไม่ต้องการภาพดังกล่าว ก็กดกากบาทปิดได้ แต่ถ้าต้องการ ก็กด Save สามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เองและกำหนดตำแหน่งที่เก็บไฟล์  แต่หากจะให้เป็นค่าดีฟอลท์ ก็ไม่มีปัญหาอะไร