วิธีเปิดใช้ฟังก์ชั่น System Restore

System Restore คืออะไร
System Restore คือระบบของวินโดวส์ที่ช่วยเหลือผู้ใช้วินโดวส์ ในเวลามีความเสียหาย ให้สามารถย้อนกลับไป ณ เวลาก่อนที่จะมีปัญหา 

ประโยชน์ของ System Restore
          ✪ ติดไวรัส ขั้นไม่รุนแรง  ย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะไม่ติดไวรัสได้
          ✪ ติดตั้งโปรแกรมผิดพลาด ทำให้รวน ย้อนเวลาไปก่อนที่จะติดตั้งได้
          ✪ ตั้งค่าเน็ตเวิร์คผิดพลาด ย้อนเวลาไปก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้
          ✪ ฯลฯ

วิธีเปิดใช้ System Restore
✪ คลิ๊กที่สัญลักษณ์แว่นขยาย (search) ใกล้ Start Menu
✪ พิมพ์คำว่า System Protection แล้วกด Enter (หรือคลิ๊กที่ Create a restore point)

✪ คำว่า “System Restore” เป็นตัวจาง และที่ไดรฟ์ C:  สถานะของ Protection เป็น Off แสงว่า คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ยังไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชั่น System Restore

✪ เอาเม้าส์คลิ๊กที่ไดรฟ์ C:
✪ คลิ๊กที่ปุ่ม Configure…

✪ เลือกหัวข้อ Turn on system protection
✪ คลิ๊ก OK

✪ คำว่า System Restore จะเป็นตัวเข้ม และสถานะ Protection ของ C: จะเป็น On
✪ คลิ๊ก OK  การตั้งค่าเปิดใช้งาน System Restore ก็สำเร็จเรียบร้อย แต่การกำหนดจุดเวลาที่จะย้อนกลับ (System Restore Point) วินโดวส์จะเป็นผู้ตั้งค่าให้อัตโนมัติ

วิธีกำหนด System Restore Point ด้วยตัวเอง
แม้ว่าวินโดวส์จะกำหนดจุด System Restore Point ให้อัตโนมัติ แต่ถ้าเราต้องการจะกำหนดเอง ก็สามารถทำได้เช่นกัน จุดประสงค์ในการสร้าง System Restore Point ด้วยตัวเองก็เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบวินโดวส์ได้แบ็คอัประบบไว้ ณ วันเวลาที่เราต้องการ ซึ่งมีวิธีทำดังนี้
✪ คลิ๊กที่สัญลักษณ์แว่นขยาย (search) ใกล้ Start Menu
✪ พิมพ์คำว่า System Protection แล้วกด Enter จะขึ้นหน้าต่าง System Properties (ต้องมีการ Config เปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้ก่อน)
✪ คลิ๊กที่คำว่า Create…

✪ Create a restore point ให้พิมพ์รายละเอียดที่ต้องการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลที่เราสร้าง Restore Point
✪ คลิ๊ก Create แล้วโปรแกรมจะสร้าง Restore Point สักครู่
✪ คลิ๊ก Close เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จ แล้วคลิ๊ก OK เพื่อปิดโปรแกรม

วิธี Restore จาก Restore Point 
เมื่อถึงความจำเป็น เราสามารถ Restore คอมพิวเตอร์ของเราไปยัง วันเวลา ที่เราตั้งไว้ หรือ วันเวลา ที่เราคิดว่าเป็นจุดที่คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นปกติ ดังนี้
✪ คลิ๊กที่สัญลักษณ์แว่นขยาย (search) ใกล้ Start Menu
✪ พิมพ์คำว่า System Protection แล้วกด Enter จะขึ้นหน้าต่าง System Properties (ต้องมีการ Config เปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้ก่อน)
✪ คลิ๊กที่คำว่า System Restore…

✪ คลิ๊ก Next

✪ ขึ้นหน้าต่างให้เลือก จุด ที่ต้องการจะรีสโตร์กลับไป

Date and Time : วันเวลาที่สร้าง Restore Point
Description : คำอธิบาย หรือชื่อ Restore Point
Type : รูปแบบของ Restore Point

✪ เลือกเวลาที่ต้องการรีสโตร์แล้วคลิ๊ก Next

✪ คลิ๊ก Finish
✪ คลิ๊ก Yes  (วินโดว์แจ้งว่า ขั้นตอนนี้ไม่สามารถยกเลิกกลางคันได้ ถ้าไม่ต้องการรีสโตร์ให้คลิ๊ก No)

✪ วินโดวส์จะทำการรีสโตร์ แล้วรีสตาร์ทตัวเอง

✪ เมื่อวินโดวส์บูทมาอีกครั้ง จะขึ้นแสดงสถานะให้เราทราบว่ารีสโตร์ประสบความสำเร็จหรือไม่ วินโดวส์แต่ละเวอร์ชั่นจะขึ้นข้อความไม่เหมือนกัน ให้สังเหตุคำภาษาอังกฤษว่า Complete รีสโตร์สำเร็จ  หรือ Incomplete, Did not Complete รีสโตร์ไม่สำเร็จ  หรือข้อความเออเร่อร์อื่น ๆ ก็แสดงว่าไม่สำเร็จ