ปุ่มที่เพาเวอร์ซัพพลาย คอมพิวเตอร์ยี่ห้อเดลล์

          หลายครั้งเราเห็นปุ่มต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์บางรุ่น บางยี่ห้อ เราก็ไม่รู้ว่า เขาเอาไว้ใช้ทำอะไร วันนี้ก็เลยจะเอามาชี้แจงสักหนึ่งปุ่ม นั่นคือ ปุ่มที่เพาเวอร์ซัพพลายเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเดลล์ ยี่ห้ออื่น ๆ อาจจะมีปุ่มคล้าย ๆ กัน แต่จุดประสงค์อาจแตกต่างกันไป ในที่นี้จะพูดถึงยี่ห้อเดลล์ รุ่น Optiplex   ปุ่มที่จะพูดถึง ก็คือปุ่มที่เห็นในภาพและมีหลอด LED ไฟเขียว ๆ ด้วยหนึ่งหลอด ตามรูปเลยครับ

  • ปุ่มกดเล็ก ๆ เรียกว่า Power Supply Diagnostic Button (ปุ่มทดสอบเพาเวอร์ซัพพลาย)
  • ไฟ LED เรียกว่า Power Supply Diagnostic Light (ไฟแสดงสถานะเวลาทดสอบเพาเวอร์ซัพพลาย)
ประโยชน์ในการใช้งาน

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เอาไว้ทดสอบเพาเวอร์ซัพพลาย เนื่องจากบางกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เราสามารถใช้ปุ่มนี้ทดสอบดูได้ว่า เพาเวอร์ซัพพลายของเราเสียหรือไม่โดย

  • เสียบสาย AC Power
  • กดปุ่ม Power Supply Diagnostic Button ค้างไว้
  • สังเกตุว่า ไฟ Power Supply Diagnostic Light ติดหรือไม่ และสังเกตุเพิ่มเติมว่า พัดลมระบายอากาศ ของเพาวเวอร์ซัพพลายติดไหม
  • ถ้าติด แสดงว่า เพาเวอร์ซัพพลายของเราไม่เสีย ต้องไปไล่เช็คอุปกรณ์อย่างอื่น
ประโยชน์อีกอย่างคือ เอาไว้กดคลายไฟออกจากระบบ บางกรณีที่เราสงสัยว่า เพาเวอร์ซัพพลายจะมีไฟค้าง เราสามารถถอดสาย AC Power ออก แล้วกดปุ่มดังกล่าวค้างไว้ประมาณ 5-10 วินาที ไฟเล็กน้อยที่ค้างอยู่ในเพาเวอร์ซัพพลาย ก็จะหายไป
คลิปทดลองใช้งาน Power Supply Diagnostic Button เวลาเรากด ถ้าเพาเวอร์ซัพพลายยังทำงานเป็นปกติ ไฟ LED ก็จะติด และพัดลมระบบายอากาศก็จะหมุน