เปิด MS Outlook ช้ามาก Verifying อยู่นั่นแหละ

ปัญหาที่ผู้ใช้โปรแกรม MS Outlook ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนมักจะเจอก็คือ “เมื่อวานใช้งานอยู่ดี ๆ วันนี้เปิดมาโหลดช้ามาก Verifying Data เป็นชั่วโมง”

ปัญหาอาจเกิดจากไฟล์ของ MS Outlook เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนจะเต็มขั้นสูงที่รับได้นั่นคือ 50GB ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างไฟล์ .PST ขึ้นมาใหม่ (คลิีกอ่านวิธีสร้างไฟล์ .PST)  แต่บางกรณีที่เจอ แม้ว่าไฟล์ .PST จะยังมีขนาดแค่ 10GB หรือ 20GB ก็มีอาการช้าแล้ว ทั้งนี้สาเหตุที่มักเจอก็คือ มาจากผู้ใช้งานนั่นเอง
⇨ ปิดคอมพิวเตอร์โดยที่ยังไม่ได้ปิดโปรแกรม MS Outlook
⇨ ปิดโปรแกรม MS Outlook แล้ว แต่เนื่องจากไฟล์ .PST มีขนาดใหญ่ ต้องใช้เวลาในการปิดช้าเล็กน้อย แต่ที่หน้าจอ โปรแกรมปิดไปแล้ว  ผู้ใช้งานยังไม่ทันสังเกตุ จึงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์  จะใช้งานโปรแกรม MS Outlook อีกครั้ง   โปรแกรมจึงเริ่มต้นช้า เพราะต้องตรวจสอบความผิดปกติของโปรแกรมและไฟล์ .PST ที่เราปิดไม่สนิทก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

การแก้ไข 
ให้ปิดโปรแกรม MS Outlook ให้สนิท ก่อนที่จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
วิธีสังเกตุว่าปิดโปรแกรม MS Outlook สนิทหรือยัง ให้สังเหตุที่มุมล่างด้านขวาของหน้าจอ ใกล้ ๆ กับ วันเวลาของคอมพิวเตอร์  ถ้ายังปิดไม่สนิท สัญลักษณ์ของ MS Outlook จะยังคงเป็นสัญลักษณ์จาง ๆ อยู่  เมื่อปิดสนิท จะหายไปเอง

เราเข้าใจดีว่า เมื่อถึงเวลา ก็อยากจะรีบปิดคอมพิวเตอร์แล้วกลับบ้าน  แต่โปรดอดทนอีกเล็กน้อย เพื่อในวันต่อไป เราจะไม่ต้องเสียเวลารอให้โปรแกรม Verifying Data โดยใช้เวลาเป็นชั่วโมง