วิธีตั้งลายเซ็นใน MS Outlook 2016

เวลาเราส่งอีเมล์ บางทีเราก็อยากให้มีลายเซ็นและข้อมูลการติดต่อกลับอยู่ด้านท้ายของอีเมล์ด้วย เราจะเพิ่มตรงไหน มาดูกันครับ

1. อยู่ที่หน้าโปรแกรม MS Outlook คลิ๊กที่ New Email จะขึ้นหน้าจอสำหรับส่งอีเมล์

2. เมื่อพิมพ์รายละเอียดพร้อมที่จะส่ง เราจะยังไม่มีลายเซ็นและข้อมูลการติดต่อกลับขึ้นมา

3. ให้คลิ๊กที่คำว่า Signature จะขึ้นให้สร้าง Signature ขึ้นมา เลือก New
ตรง Name for this signature ให้ตั้งชื่อของลายเซ็น เป็นอะไรก็ได้ แล้วกด OK

5. สร้างข้อมูลที่เราจะให้ขึ้นเป็นลายเซ็น โดยสามารถปรับแต่งฟอนท์ สี ขนาด ได้ตามต้องการ (มาแก้ไขข้อมูลภายหลังได้)

6. เลือกให้ลายเซ็นขึ้นเมื่อส่งอีเมล์
          – New messages จะขึ้นเมื่อเราส่งอีเมล์ใหม่
          – Replies/forwards จะขึ้นเมื่อเราตอบกลับอีเมล์ หรือส่งต่ออีเมล์
(สามารถสร้าง Signature ไว้หลายชื่อได้– ผมทดลองสร้างขั้นมาอีก 2 ชื่อ)

7. ทดลองส่งอีเมล์ เพียงเรากด New Email ลายเซ็นที่เราตั้งไว้ก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัติ

8. แต่ถ้าเราไม่ต้องการลายเซ็นนี้ จะใช้ตัวอื่นเที่เราเพิ่มไว้ ก็สามารถกดที่ปุ่ม Signature แล้วเลือกชื่อลายเซ็นที่เราต้องการได้เหมือนกัน

9. การ Reply หรือ การ Forward ก็เหมือนกัน โดยจะขึ้นลายเซ็นหลักที่เราต้องไว้ก่อน แต่สามารถเลือกลายเซ็นอื่นได้โดยการกดที่ Signature แล้วเลือกลายเซ็นที่เราต้องการ