14/07/2024 | เอก สามวา Line: snndns |

Tag: OUTLOOK

วิธีตั้งลายเซ็นใน MS Outlook 2016

การสร้างลายเซ็นเวลาส่งอีเมล์ นอกจากจะบอกให้ผู้รับ ได้รู้ว่าใครส่งหาแล้ว บางครั้งก็ถือโอกาสโฆษณาประชาสัมพันธ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ห้อยมท้ายไปด้วย

คลิ๊กอ่าน...

วิธีแก้ปัญหา MS Outlook 2016 ทำงานช้า

ไฟล์ข้อมูลของโปรแกรม Microsoft Outlook ไม่ได้แยกย่อยตามโฟลเดอร์ที่เราแบ่งไว้เหมือนใน Outlook Express ปัญหาจึงเกิดขึ้น เมื่อไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น

คลิ๊กอ่าน...