ปัญหาหญ้าปากคอก : ติดตั้งวินโดวส์แล้ว รีสตาร์ท วนมาติดตั้งอีกทุกครั้ง

          หลายคนเจอปัญหาแบบนี้ พยายามติดตั้งโปรแกรม Windows 7, 8, 8.1 หรือ 10  หลังจากฟอร์แมทฮาร์ดดิสก์  ติดตั้งวินโดวส์ไปแล้ว   พอเครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทครั้งแรก   เครื่องฯกลับเข้าสู่การติดตั้งอีกครั้ง  ไม่ว่าจะติดตั้งด้วย DVD หรือ ด้วย Flash Drive

ปัญหา : เกิดจากการตั้งค่าใน BIOS ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เลือกอุปกรณ์ที่จะ BOOT อันดับแรกเป็น DVD หรือ Flash Drive

แนวทางการแก้ไข : ทำได้สองวิธี
          วิธีที่หนึ่ง หลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มทำการติดตั้งโปรแกรมวินโดวส์  พอเครื่องจะรีสตาร์ทครั้งแรก ให้กดเอาแผ่นด DVD ออก หรือ ดึง Flash Drive ออก (ขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ ไม่ต้องปิดเครื่อง)
          วิธีที่สอง หลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มทำการติดตั้งโปรแกรมวินโดวส์  พอเครื่องจะรีสตาร์ทครั้งแรก  ให้กดปุ่มฟังก์ชั่น (เช่น F2, F8, F9, F11, F12, DEL เป็นต้น แล้วแต่ว่าเครื่องที่เราใช้เป็นรุ่นอะไร ยี่ห้ออะไร)  เพื่อเข้าไปแก้ไขใน BIOS ให้เลือกอุปกรณ์ที่จะ Boot อันดับแรกเป็นฮาร์ดดิสก์ที่เราติดตั้งวินโดวส์