วิธีเลือกซื้อ Adapter Notebook

          Adapter โน้ตบุ๊ค  คืออุปกรณ์หลักที่หลายคนมักเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เสริม  ที่บอกว่าเป็นอุปกรณ์หลักเพราะถ้าไม่มี Adapter  คงไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ๊คหรือจ่ายไฟโดยตรงให้กับโน้ตบุ๊คได้  หากวันใดวันหนึ่ง Adapter เสีย ก็ต้องหามาทดแทน หากสามารถหารุ่นเดิมจากผู้ผลิตโดยตรงได้ ก็ไม่มีปัญหา  แต่ถ้าหาตรงรุ่นไม่ได้ เ ราสามารถเอา Adapter โน้ตบุ๊ครุ่นอื่น หรือยี่ห้อ OEM บางรุ่นมาใช้ทดแทนกันได้ แต่ต้องดูสเปคฯของ Adapter นั้น ๆ ให้ดีว่าสามารถใช้กับโน้ตบุ๊คของเราหรือไม่  บทความนี้จะแนะนำวิธีซื้อ Adapter Notebook พอเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเอง ทั้งที่เป็นของแท้ ของแท้ OEM หรือของ NoName และอย่าลืมว่า ไม่ว่าสินค้าใด ๆ คุณภาพกับราคาไม่เคยเดินสวนทางกัน

สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษในการเลือกซื้อ Adapter โน้ตบุ๊ค

1. Input คือไฟขาเข้า  หมายความว่า Adapter รุ่นนั้น ๆ สามารถเสียบกับไฟบ้านขนาดกี่โวลต์ (Volt) โดยปกติในส่วนของ Input มักไม่มีปัญหา เพราะทุกรุ่นมักจะรองรับแรงดันไฟฟ้าขนาด 100-240V อยู่แล้ว  ในขณะที่แรงดันไฟฟ้า (Volt) ตามบ้านเราอยู่ที่ 220V  แม้ไฟจะตกหรือเกินบ้างก็ยังใช้ได้

2. Output  คือไฟขาออก ส่วนนี้สำคัญมาก เพราะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าไฟฟ้าที่จะเข้ามาสู่โน้ตบุ๊คนั้นมีแรงดัน (Volt), กระแส (Amp) และกำลัง (Watt) เท่าใด

          : Volt  Adapter โน๊ตบุ๊คส่วนมากจะใช้ไฟ 19V อาจมีบ้างที่ใช้ไฟน้อยหรือมากกว่านี้  เวลาซื้อ Adapter ต้องดู V ในส่วนของ Output ให้ตรงกับของเดิม หาก Adapter เดิมหาย  ให้ดูที่ด้านใต้ของโน้ตบุ๊ค  จะมีรายละเอียดแจ้งไว้

          หากมีความจำเป็นที่ต้องใช้ Adapter โน้ตบุ๊คที่มี Ouput Volt ต่างจากเดิม ควรเลือกรุ่นที่ต่างกันเล็กน้อย เช่น หากของเดิมเป็น 19V ควรเลือกรุ่นที่เป็น 18V – 20V

          : Amp ควรหารุ่นที่มีขนาดเท่าของเดิม ถ้าหาไม่ได้ ให้หารุ่นที่สูงกว่า ไม่แนะนำให้ใช้ Adapter โน้ตบุ๊คที่มี Amp ต่ำกว่าของเดิม

          : Watt ควรหา Adapter โน๊ตบุ๊คที่มีกำลังไฟเท่ากับของเดิม หรือสูงกว่าเดิมไม่มาก เพราะหากสูงเกินไปจะทำให้แบตเตอรี่โน๊ตบุ๊คเสื่อมสภาพไวขึ้น เนื่องจากชาร์จไฟเร็วกว่าปกติ  ขณะเดียวกัน ถ้ากำลังไฟต่ำกว่าเดิม ก็จะชาร์จไฟช้ากว่าปกติและโน๊ตบุ๊คอาจทำงานผิดปกติเพราะได้รับกำลังไฟไม่เพียงพอ

โดยมากที่ตัว Adapter หรือด้านใต้โน๊ตบุ๊ค มักไม่ระบุจำนวน Watt ไว้ แต่สามารถหาจำนวน Watt ที่เหมาะสมได้ โดยเอา Volt x Amp = Watt เช่น

               ➮ Adapter สำหรับโน๊ตบุ๊ค Output เป็น 20V, 2.25A  

               ➮ แสดงว่าต้องใช้ Adapter ขนาด 45W

               ➮ (20 x 2.25 = 45) 

➮ Volt, Watt ใช้รุ่นที่เท่ากัน หรือต่ำกว่า/สูงกว่าได้เล็กน้อย ส่วน Amp ให้ใช้รุ่นที่เท่ากันหรือสูงกว่า

3. Connector Size คือขนาดของหัว Jack ที่เสียบเข้ากับโน๊ตบุ๊ค เช่น 5.5×2.5mm หรือ (5.5*2.5mm)

          : ตัวเลขชุดแรก หมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม รอบนอก ของหัว Jack (5.5mm)

          : ตัวเลขชุดที่สอง หมายถึง เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม รอบใน ของหัว Jack (2.5mm)

     ** Adapter บางรุ่นหัว Connector คล้าย USB

เลือก Adapter แบบไหนดี

1. Original Adapter   คือ อแดปเตอร์ของแท้ ยี่ห้อเดียวกับโน้ตบุ๊ค หรือยี่ห้ออื่นที่โน้ตบุ๊คยี่ห้อนั้น ๆ นำมาจำหน่ายพร้อมกับโน้ตบุ๊ค 

  • ข้อดีคือ คุณภาพดี ใช้ได้ดีกับโน้ตบุ๊คของเราแน่นอน
  • ข้อเสียคือ ราคาแพง

2. OEM Adapter คือ อแดปเตอร์เทียบเท่า ที่บริษัทต่าง ๆ ผลิตขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้ได้กับโน้ตบุ๊คแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น หรืออาจจะใช้ได้กับโน้ตบุ๊คหลาย ๆ ยี่ห้อ หลาย ๆ รุ่นในตัวเดียวกัน พร้อมทั้งตีตรายี่ห้อ Adapter เป็นของตนเอง

  • ข้อดีคือ ราคาถูกว่าของแท้และมักจะผลิตโดยบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ
  • ข้อเสียคือ คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร

3. Adapter ปลอม คือ อแดปเตอร์ที่ผลิตโดยบริษัทที่มักไม่เปิดเผย แล้วนำมาติดยี่ห้อตามแบรนด์ของโน้ตบุ๊ค

  • ข้อดีคือ ราคาถูกมาก
  • ข้อเสียคือ คุณภาพต่ำมากเช่นกัน และมักไม่ได้รับการรับประกันสินค้า เพราะผู้ผลิตไม่เปิดเผยตัวเอง จึงไม่ต้องคำนึงถึงการรักษาคุณภาพและชื่อเสียง เพียงผลิตออกมาให้พอใช้ได้ ทนไม่ทน อีกเรื่องหนึ่ง  จึงควรหลีกเลี่ยงการซื้ออแดปเตอร์ประเภทนี้