24/06/2021 | Line: @s.a.comtech |

Tag: LUNUX

วิธีติดตั้ง DDNS+ Remote Desktop เพื่อใช้โปรแกรมบัญชี Express

          มีบริษัทแห่งหนึ่ง ใช้โปรแกรมบัญชี Express ที่สำนักงานใหญ่ และที่สำนักงานสาขา ก็อยากใช้โปรแกรมบัญชีดังกล่าวด้วย โดยต้องการให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน จึงเป็นที่มาของโจทย์ว่า ทำอย่างไร จึงจะทำงานได้ประหนึ่งว่า

คลิ๊กอ่านต่อ