ลองแล้วเล่า : Simple Storage Spaces

ลองแล้วเล่า : ทดลองสร้าง Simple Storage Spaces

โดย เอกสามวา

Simple Storage Spaces
คือการเอาฮาร์ดดิสก์หลาย ๆ ลูกมารวมเป็น Pool แล้วสร้างเป็น Storage Spaces แบบง่าย ๆ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล

  • ใช้ฮาร์ดดิสก์ตั้งแต่ 1 ลูกขึ้นไป (ไม่รวมฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้งวินโดวส์) แนะนำให้ใช้ตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป
  • ได้พื้นที่ใช้งานเท่ากับฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดรวมกัน
  • ไม่มีความปลอดภัย หากฮาร์ดดิสก์เสียหาย
  • แม้จะใช้ฮาร์ดดิสก์หลายลูก แต่เมื่อสร้าง Storage Spaces แล้ว จะมองเห็นเหมือนเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกเดียว

Simple Storage Spaces : ทดลองสร้าง – บันทึกข้อมูล – ถอดฮาร์ดดิสก์ออก 1 ลูก แล้วดูผลที่เกิดขึ้น