แก้ไขให้ Windows 10 v1803 ให้เชื่อมต่อ Win Server 2003

ถ้าเราซื้อคอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน เราก็ต้องอยากติดตั้งโปรแกรมวินโดวส์ที่มันทันสมัยที่สุด นั่นก็คือ Windows 10 เวอร์ชั่นล่าสุดได้แก่ v1803  หากเราใช้เป็น Stand Alone คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากเรานำคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 10 v1803 ไปเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Server 2000 หรือ Server 2003 ต้องมีปัญหาปวดใจ ให้แก้ไขแน่นอน   เพราะว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์รุ่นเก่าใช้ SMB1 Protocol   แต่ Windows 10 v1803 ต้องการ SMB2 Protocol เป็นอย่างน้อย   เพราะฉะนั้นในเมื่อเราต้องการให้คอมพิวเตอร์ Windows 10 v1803 เข้าไปใช้ไฟล์ใน Server 2000-2003 ก็ต้องเปิดใช้งาน SMB1 ให้ กับ Windows 10

ทดสอบเชื่อต่อ Windows  10 v1803 ไปยัง Server 2003 (เข้าไปใช้แชร์ไฟล์หรือโปรแกรม) เครื่องจะฟ้องประมาณว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เรากำลังเชื่อมต่อไปนั้น ใช้ SMB1 แต่ Win10 ต้องการ SMB2 ขึ้นไป

ทดสอบ Remote Desktop (เข้าไปได้-แสดงว่าอยู่ในวงแลนเดียวกัน)

วิธีการเปิดใช้งาน SMB1 Protocol ใน Windows 10 v1803
1. คลิ๊กขวาที่ Start Menu เลือก Windows PowerShell (Admin)

2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้ว Enter

Enable-WindowsOptionalFeature -online -FeatureName SMB1Protocol

3. เมื่อขึ้นข้อความว่า

 Do you want to restart …….

ให้กด Y แล้ว Enter คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทหนึ่งครั้ง

ทดสอบเชื่อมต่อ Windows 10 v1803 ไปยัง Server 2003  เข้าได้ / ขึ้นให้ใส่ username/password /เข้าใช้งานได้ตามปกติ