เรียนรู้ ติดตั้ง Dlink Print Server : DPR-1061

          คลิปต่อไปนี้จะเป็นการตั้งค่า Dlink Print Server รุ่น DPR-1061 พร้อมทั้งทดลองติดตั้งพริ้นเตอร์ Canon E480 ผ่านพอร์ต USB  เพื่อเป็นแนวทางครับ