เปิดไฟล์ Excel จากไฟล์โดยตรงไม่ได้

          ปัญหาอีกอย่างหนึ่ง ที่ผู้ใช้งานอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ เคยประสบมา ก็คือ เปิดไฟล์เอกสาร Excel จากไฟล์โดยตรงไม่ได้ ต้องไปเปิดโปรแกรมก่อน แล้วจึงจะสามารถเปิดไฟล์นั้น ๆ ได้  หากใครเจอปัญหาเช่นว่านี้ ให้แก้ไขตามนี้ได้เลยครับ (ตามตัวอย่างจะเป็น Excel 2016 )

Error เมื่อเปิดไฟล์เอ็กเซลโดยตรงจากไฟล์

วิธีแก้ไข (เมนูภาษาอังกฤษ)

  • เปิดโปรแกรม Excel 2016 มาแล้วสร้างเอกสารเปล่าหนึ่งชิ้น
  • ไปที่เมนู File — Options — Advanced — Genernal 
  • เอาเครื่องหมายถูกออกตรงหัวข้อ Ignore other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)
  • กด OK ก็เป็นอันใช้ได้แล้ว

วิธีแก้ไข (เมนูภาษาไทย ]

  • เปิดโปรแกรม Excel 2016 มาแล้วสร้างเอกสารเปล่าหนึ่งชิ้น
  • ไปที่เมนู ไฟล์ — ตัวเลือก — ขั้นสูง — ทั่วไป 
  • เอาเครื่องหมายถูกออกตรงหัวข้อ ละเว้นแอปพลิเคชันอื่นที่ใช้ Dynamic Data Exchange (DDE)
  • กด ตกลง ก็เป็นอันใช้ได้แล้ว