เซ็ต Wallpaper Windows 10 ให้ต่างกัน (ใช้ 2 จอขึ้นไป)

หลายท่านชอบใช้ Monitor 2-3 จอ ต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน เพื่อจะได้ทำงานได้อย่างสะดวก เช่น จอหนึ่งทำงาน จอสองเปิดเว็บ เป็นต้น
Windows 10 ให้ความสะดวกสบายกับผู้ที่ต่อหลาย ๆ จอแแบบนี้ นอกจากไอคอนโปรแกรมตรง Task bar จะขึ้นทุกจอที่เชื่อมต่อแล้ว  เรายังสามารถเปลี่ยนรูป Desktop Wallpaper ให้ต่างกันได้ด้วย

1. คลิ๊กขวาที่ว่าง ๆ บนหน้าจอแล้วเลือก Personalize

2. เลือก Background

3. Browse ไปยังที่เก็บรูปที่ต้องการใช้เป็น Wallpaper

4. เมื่อได้รูปที่ต้องการแล้ว
4.1 คลิ๊กขวาที่รูป  เลือก Set for all monitors เพื่อให้ทุกจอที่เชื่อมต่อ ใช้รูป Wallpaer เดียวกัน

4.2 คลิ๊กขวาที่รูป เลือก Set for monitor 1 เพื่อเลือกรูปดังกล่าวให้เป็น Wallpaer ที่หนึ่ง
4.2 คลิ๊กขวาที่รูป เลือก Set for monitor 2 เพื่อเลือกรูปดังกล่าวให้เป็น Wallpaer ที่สอง

ตามรูปที่แคปฯหน้าจอให้ดู เนื่องจากจากจอแรกเป็นจอโน๊ตบุ๊ค จอที่สองเป็นจอพีซีที่นำมาเชื่อมต่อ จึงทำให้ขนาดรูปไม่เท่ากัน