สินค้าไอที ประกัน 3/3/3 คืออะไร

สินค้าประเภทไอที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โน๊ตบุ๊ค และพีซีแบรนด์เนม มักจะเห็นการเขียนการรับประกันเป็นลักษณะว่า  ../../.. เช่น 1/1/1 y หรือ 3/3/3 y   บางท่านไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องเป็นเลขสามชุด คั่นกลางด้วยเครื่องหมายทับ  เราจะมาดูกันครับ

เมื่อเราเจอลักษณะการแจ้งการรับประกันเป็น ../../.. ปี ให้เราเข้าใจเลยว่า

  • เลขชุดที่หนึ่ง เป็นระยะเวลารับประกัน ฟรีค่าอะไหล่ แต่ทั้งนี้ ถ้าเป็นโน๊ตบุ๊ค ต้องดูเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยว่า ระยะเวลาดังกล่าวรับประกันอะไหล่ทุกรายการหรือไม่ หรือเพียงบางรายการ เช่น Battery และ Adapter มักจะมีระยะเวลารับประกันน้อยกว่าตัวเครื่อง
  • เลขชุดที่สอง เป็นระยะเวลารับประกัน ฟรีค่าแรง ค่าบริการ 
  • เลขชุดที่สาม เป็นระยะเวลารับประกัน การเข้าบริการ Onsite คือเข้าไปบริการถึงที่บ้านหรือสำนักงานของเรา (มักมีเงื่อนไขระยะทางและช่วงเวลาที่จะเข้าบริการประกอบ)

ตัวอย่าง

หากเจอการเขียนการรับประกันเป็น 3/3/1 ปี ก็หมายความว่า
สินค้าดังกล่าว รับประกันฟรีอะไหล่ 3 ปี / ฟรีค่าแรงค่าบริการ 3 ปี / ฟรีบริการถึงที่ 1 ปี
ถ้าเกินหนึ่งปี เราต้องนำสินค้าดังกล่าวไปส่งซ่อมที่ศูนย์ หรือสาขาบริการของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เอง
อีกอย่างการรับประกัน Onsite ไม่ใช่ว่าเขาจะไปบริการเราทั่วประเทศ เขาจะมีระยะทางด้วยว่าต้องไม่เกินกิโลเมตร  แล้วก็มีกำหนดว่า จันทร์-ศุกร์ หรือทั้งสัปดาห์ ช่วงเวลาเท่าไหร่ ถึงเท่าไหร่
แม้จะมีน้อยคนนักที่จะอ่านเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทั้งหมด แต่ก็อยากให้อ่าน ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราให้มากที่สุด