ลงวินโดวส์มาใหม่ ทำไมมองไม่เห็นเครื่องอื่น ๆ

          หลายคนมีปัญหา เวลาที่เอาคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งในวงแลนไปฟอร์แมทล้างเครื่องติดตั้งวินโดวส์ใหม่ พอยกกลับมาติดตั้งที่บ้านหรือที่ทำงาน กลับมองไม่เห็นเครื่องอื่น ๆ แต่เครื่องอื่น ๆ กลับมองเห็นเครื่องนี้  ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่สามารถจะไปดึงไฟล์งานซึ่งแชร์ไว้ที่เครื่องอื่น ๆ ได้ อันดับแรกต้องเช็คว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต่อกับระบบเน็ตเวิร์คในวงแลนเดียวกับเครื่องอื่น ๆ หรือไม่ โดย

 • เช็คว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ไหม  ถ้าได้ ก็แสดงว่า อย่างน้อย ก็ต้องอยู่ในระบบแลน
 • เช็คว่า เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ Ping เครื่องอื่น ๆ ได้หรือไม่ ไม่ว่าจะโดย Ping IP หรือ Ping Computer Name  ถ้าได้ก็แสดงว่าอยู่ในวงแลนเดียวกัน 

วิธี Ping

 1. กด สัญลักษณ์วินโดวส์ + R ที่คีย์บอร์ด จะขึ้น Run 
 2. ตรงช่อง Open ให้พิมพ์คำว่า cmd แล้วกด Enter (หรือ OK)
 3. ที่หน้าจอ DOS ให้พิมพ์คำว่า ping เคาะวรรคแล้วตามด้วย IP Address หรือ Computer Name แล้ว enter
พิมพ์ cmd แล้วคลิ๊ก OK
ทดลอง ping 192.168.1.105 (IP Address) และ pin snn (Computer Name)
เมื่อ ping เจอ (แสดงว่าเชื่อมต่ออยู่ในวงแลนเดียวกัน)
เมื่อ ping ไม่เจอ (แสดงว่าเชื่อมต่ออยู่ในวงแลนเดียวกัน)

เพราะฉะนั้น เมื่ออยู่ในวงแลนเดียวกันแล้ว แม้เราจะมองไม่เห็นชื่อเครื่องอื่น ๆ  เราก็สามารถเข้าไปดูไฟล์ซึ่งเครื่องอื่นแชร์ไว้ได้  โดยใช้คำสั่งดังนี้ (ในกรณีที่เครื่องแชร์ไม่ได้ตั้งพาสเวิร์ดไว้)

 1. กด สัญลักษณ์วินโดวส์ + R ที่คีย์บอร์ด จะขึ้น Run 
 2. พิมพ์  \\  แล้วตามด้วย IP Address หรือ Computer Name (ที่แชร์ไฟล์ไว้) แล้ว Enter (หรือ OK)
 3. เพียงเท่านี้ก็สามารถลิงค์ไปยังเครื่องอื่นได้ โดยไม่ต้องไปบราวซ์ในเน็ตเวิร์ค

คำสั่งต้องเป็น

\\IP Address หรือ \\Computer Name เท่านั้น ไม่ใช่ //

เช่น

\\192.168.1.105 หรือ \\snn

(Computer Name จะเป็นอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้ ไม่ต่างกัน)

ลิงค์เข้าไปผ่าน IP Address
ลิงค์เข้าไปผ่าน Computer Name

ถ้าต้องการจะให้โชว์ชื่อเครื่องต่าง ๆ ในระบบเน็ตเวิร์คให้ทำดังนี้

 • ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Network แล้ว กด OK
 • คลิ๊กขวาที่แถบเหลืองด้านบน
 • เลือก Turn on network …..
 • เลือก Yes, turn on ….

เพียงแค่นี้ ชื่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์คต่าง ๆ ที่อยู่ในวงแลนเรา ก็โชว์ให้เห็น