ปุ่มเปลี่ยนภาษา Windows 10 เวอร์ชั่น 1809

ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไม Microsoft จึงปรับเปลี่ยนตำแหน่งเช็ตปุ่มเปลี่ยนภาษาไปเรื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Windows 10 เวอร์ชั่นต่าง ๆ แค่จากเวอร์ชั่น 1803 มาเป็น เวอร์ชั่น 1809 การเข้าไปเซ็ตปุ่มเปลี่ยนภาษาก็อยู่คนละที่กันแล้ว เราคนใช้ก็ได้แค่บบ่น เขาคงมีเหตุผลของเขานั่นแหละ  บทความนี้จะพาไปดูการเซ็ตปุ่มเปลี่ยนภาษาสำหรับ Windows 10 เวอร์ชั่น 1809

  1. คลิ๊กที่สตาร์ทเมนู เลือก Settings (สัญลักษณ์รูปเฟือง)
  2. คลิ๊ก Time & Language
  3. คลิ๊ก Language (เมนูด้านซ้าย)
  4. คลิ๊ก Spelling, typing, & keyboard settings
  5. คลิ๊ก Advanced keyboard settings (ด่านล่าง)
  6. คลิ๊ก Language bar options
  7. คลิ๊ก Advanced key Settings
  8. เลือก Between input languages แล้วคลิ๊ก Change Key Sequence 
  9. เลือกปุ่มที่จะใช้เปลี่ยนภาษาตามต้องการ โดยปกติไทยเราชอบใช้ตัวหนอน (Grave Accent) แล้วคลิ๊ก OK