Computer Client เข้า Server ไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ใส่พาสเวิร์ดถูก

          ครั้งหนึ่ง บริษัทที่ผมเคยไปเซ็ตเซิร์ฟเวอร์ให้ ไลน์แจ้งว่า คอมพิวเตอร์เครื่องลูก ไม่สามารถเชื่อมต่อไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ เบื้องต้นให้รีสตาร์ททั้งเซิร์เวอร์และเครื่องลูก ก็ยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้  ทดลองให้เข้าอินเตอร์เน็ต ก็เข้าได้ทั้งเครื่องแม่และเครื่องลูก  แสดงว่าเน็ตเวิร์คไม่มีปัญหา แต่เหตุไฉนใยเล่าคอมพิวเตอร์เครื่องลูกจึงไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าไปได้ 

สอบถามย้ำว่า ที่ว่าเข้าไม่ได้นี่ เข้าไม่ได้แบบไหน  ได้รับคำตอบว่า เซิร์ฟเวอร์เด้งให้ใส่พาสเวิร์ด ทั้ง ๆ ที่ใส่ username และ password ถูกต้องก็ยังเข้าไม่ได้  ให้ถ่ายรูปหน้าจอเซิร์ฟเวอร์ส่งมาดูว่า มันขึ้นอะไรบ้าง  แต่มันก็ปกติ  มาสะดุดตรงที่ เวลาของคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง  ก็เลยถึงบางอ้อ…. มันมาจากสาเหตุนี้นี่เอง  แจ้งให้พนักกงานเปลี่ยนวันเวลาให้เป็นปัจจุบัน  ทันใดนั้น คอมพิวเตอร์เครื่องลูกก็เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้เป็นปกติ

 

ปัญหา : คอมพิวเตอร์เครื่องลูก ไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Windows Server 2003 ได้ โดยเด้งกลับว่า พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง ทั้ง ๆ ที่ใส่ถูกต้อง
สาเหตุ : เพราะ Battery Bios ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์อ่อน ทำให้วัน-เวลาผิดปกติ
แนวทางแก้ไข : เบื่องต้นตั้งวัน-เวลาให้ถูกต้องก่อน แล้วใช้งานตามปกติ แต่ต้องรีบหา Battery Bios มาเปลี่ยนโดยด่วน

ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่า คอมพิวเตอร์สองเครื่องที่เป็นตัวลูกกับเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเวลาของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่ตรง มีผลทำให้เครื่องลูกไม่สามารถเชื่อมต่อไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้  ไม่น่าเชื่อ  แต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับ