คนใช้ SSD ต้องรูู้

          ปัจจุบันผู้ใช้คอมพิเตอร์จำนวนมากหันมาใช้ SSD (Solid State Drive) ในการติดตั้งวินโดวส์และโปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งบางท่านเอามาใช้เก็บข้อมูลอีกด้วย สืบเนื่องจากการอ่าน-เขียนข้อมูลที่รวดเร็ว และราคาที่ต่ำลงมาเรื่อย ๆ แต่ว่า… สรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง เพราะฉะนั้น อย่ามองแต่ข้อดี  เราต้องเรียนรู้ข้อเสียของ SSD ด้วย และเตรียมพร้อมที่จะยอมรับข้อเสียของมันด้วย

สิ่งที่ผู้ใช้ SSD ต้องรู้ไว้ คือ
1. ราคาแพงมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาต่อความจุ เช่น ในปัจจุบัน เงิน 1,200.- เราสามารถซื้อ SSD ได้ขนาด 120GB แต่ถ้าซื้อ Harddisk Drive แบบจานหมุน จะได้ขนาด 1TB (1000GB)
2. อายุการใช้งานน้อยกว่าฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุน  หมายความว่า หากทั้ง SSD และ HDD ไม่มีอาการเสียจากสาเหตุอื่น ๆ  อายุขัยในการใช้งานของ SSD จะสั้นกว่า HDD
3. สืบเนื่องจากข้อ 2 ผู้ใช้ควรต้องหาโปรแกรมสำหรับเช็คอายุการใช้งาน ชั่วโมงการใช้งานของ SSD เป็นระยะ ๆ เผื่อว่าก่อนที่ SSD จะหมดอายุการใช้งาน เราจะได้สำรองข้อมูลได้ทันท่วงที
4. อย่า Defrag SSD เพราะจะทำให้อายุการใช้งานของ SSD ลดลง