ช่างคอมมือใหม่ : VGA คืออะไร

VGA คืออะไร

eaksamwa favicon

โดย เอกสามวา

VGA คืออะไร ทำหน้าที่อะไร :  VGA ย่อมาจาก Video Graphics Array หรือ Video Graphics Adapter เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท ไอบีเอ็ม เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า การ์ดจอ หรือ VGA Card  ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเมนบอร์ดกับจอภาพ  เพื่อช่วยให้จอภาพแสดงผลให้เราเห็นภาพ โดยในยุคแรก การ์ดจอมีความละเอียดในการแสดงภาพที่ 640 x 480 pixels

ประเภทของ VGA : ตามลักษณ์ที่มองเห็นได้ VGA แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ VGA ที่ติดตั้งมาบนเมนบอร์ด (การ์ดจอ onboard) กับ VGA ที่เป็นการ์ดแยกต่างห่างจากเมนบอร์ด (การ์ดจอแยก) ปัจจุบันการ์ดจอ onboard ที่เคยติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดพัฒนามาเป็นการ์ดจอที่ติดตั้งอยู่ใน CPU 
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ์ดจอในยุคเดียวกัน การ์ดจอแยก จะมีประสิทธิภาพดีกว่าการ์จอ onboard และมีตัวเลือกมากกว่า

เนื่องจากปัจจุบัน การเชื่อมต่อระหว่างจอ กับ การ์ดจอ มีพอร์ตในการเชื่อมต่อหลายประเภท ได้แก่ VGA, S-VIDEO, DVI, HDMI, DP   เพราะฉะนั้น VGA จึงอาจหมายถึงพอร์ตการ์ดจอชนิดหนึ่ง ที่มี 15 pins

การ์ดจอ onboard
การ์ดจอแยก

การ์ดจอแยก ที่เชื่อมต่อกับสล็อตบนเมนบอร์ด มีสล๊อตที่ช่างคอมมือใหม่ควรทำความรู้จัก คือ

 • การ์ดจอสล๊อต ISA (Industry Standard Architecture)
 • การ์ดจอสล็อต PCI (Peripheral Component Interconnect)
 • การ์ดจอสล็อต AGP (Accelerated Graphics Port)
 • การ์ดจอสล็อต PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)  ปัจจุบัน
VGA : ISA Slot
VGA : PCI Slot
VGA : AGP Slot
VGA : PCI Express Slot

การ์ดจอ พ.ศ.นี้  : ในปัจจุบันการ์ดจอยังคงแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือการ์ดจอ onboard กับการ์ดจอแยก  โดยที่การ์ดจอ onboard ไม่ได้อยู่บนเมนบอร์ดเหมือนในอตีดแล้ว แต่อยู่บน CPU  แต่ยังคงเรียกกันโดยทั่วไปว่าการ์ดจอ onboard และยังคงอาศัยพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อไปที่จอผ่านเมนบอร์ดเหมือนเดิม
Interface ของการ์ดจอแยกในปัจจุบันเป็นแบบ PCIe และมีผู้ผลิตชิปการ์ดจอรายใหญ่เพียงสองรายใหญ่เท่านั้น คือ AMD และ NVIDIA  หรือที่คนรุ่นใหม่เรียกกันทั่วไปว่า การ์ดจอค่ายแดงและการ์ดจอค่ายเขียว

ชนิดของพอร์ตการ์ดจอ มีดังนี้ (พอร์ตที่การ์ดจอ จะเป็นตัวเมีย สายสัญญาณจะเป็นตัวผู้)

 1. VGA : Video Graphics Array มักจะเป็นพอร์ตสีน้ำเงินหรือสีเทาดำ มี 15 Pins หรืออาจจะเรียกอีกชื่อว่าพอร์ต D-Sub  ส่งสัญญาณแบบอนาล็อก เป็นมาตรฐานของพอร์ตการ์ดจอตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน
 2. S-Video : Separate Video สำหรับส่งสัญญาณภาพอนาล็อกเข้าสู่ทีวี
 3. DVI : Digital Visual Interface มักจะเป็นพอร์ตสีขาว แบ่งออเป็น 3 ประเภทย่อยคือ 
  1. DVI-A ส่งสัญญาณแบบอนาล็อก
  2. DVI-D ส่งสัญญาณแบบดิจิตอล
  3. DVI-I ส่งสัญญาได้ณทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล
 4. HDMI : High-Definition Multimedia Interface เป็นพอร์ตที่สามารถส่งได้ทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง
 5. DP : Display Port / Mini Display Port  เป็นพอร์ตความละเอียดสูงที่สามารถส่งได้ทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง
VGA Port
S-Video Port
DVI Port
HDMI Port
Display Port

หวังว่าพอจะเป็นแนวทาง เป็นจุดเริ่มต้นให้ช่างคอมมือใหม่ได้เรียนรู้เรื่องการ์ดจอนะครับ สวัสดีครับฯ