09/06/2023 | เอก สามวา Line: snndns |

Tag: VIDEO CARD

ช่างคอมมือใหม่ : VGA คืออะไร

VGA นับเป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ เพราะถ้าไม่มี VGA เราก็จะไม่มีภาพหรือข้อมูลที่แสดงออกทางมอนิเตอร์

คลิ๊กอ่าน...