12/07/2020 | LineID @s.a.comtech |

ความหมายของคำว่า ทำบุญ ที่เปลี่ยนไป

คำสอนของพระพุทธศาสนา ต้องการให้คนทำบุญ เพราะคำว่า บุญ เป็นชื่อของความสุข  แต่ในปัจจุบัน ความเข้าใจในคำว่า การทำบุญ ยิ่งเปลี่ยนแปลงไป  คนจำนวนไม่น้อย เชื่อว่า การทำบุญ ก็คือการบริจาคเงิน การถวายสิ่งของ การถวายเงิน

อ่านต่อ...

สอบข้อเขียนใบขับขี่ได้คะแนนเต็ม ช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงหรือ?

สืบเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา (เมษายน 2559) มีอุบัติเหตุทางถนนจนมีผู้เสียชีวิตมากมาย ผมได้อ่านข่าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ พอจับความได้ว่า การจะได้ใบขับขี่ ต้องยากกว่านี้ โดยทุกคนต้องผ่านโรงเรียนสอนขับรถ ผู้จะได้รับใบขับขี่ ต้องสอบข้อเขียนได้คะแนน เต็ม 100% ผมได้ลองพิจาณาดูตามข่าวต่าง ๆ

อ่านต่อ...